Pożegnanie z mundurem w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie

 

W poniedziałek 20 lutego w godzinach przedpołudniowych w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie rozpoczął się uroczysty apel z okazji przejścia w stan spoczynku 16 funkcjonariuszy i pracownika  Policji. Rangę uroczystości swoją obecnością podniósł nadinspektor Michał Ledzion — Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i była okazją do uhonorowania policjantów, którzy przez lata poświęcali swoje życie dla służby Rzeczypospolitej. W  uroczystej zbiórce dedykowanej odchodzącym na emeryturę policjantom i pracownikowi cywilnemu jednostki udział wziął; Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor Michał Ledzion, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie insp. Jarosław Nowak, Zastępcy Dowódcy OPP mł. insp. Zbigniew Woszczek, mł. insp. Rafał Kania, Zastępca Naczelnika Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie podinsp. Krzysztof Dulewicz, Starszy Specjalista Sekcji do Spraw Osobowych Wydziału Kadr KWP Kraków Sylwia Trzeszczak, kadra dowódcza pododdziałów, przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP i SPKP asp. szt. Artur Kochan oraz policjanci Oddziału Prewencji.

Uroczysty apel rozpoczęło złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę  uroczystości podkom. Pawła Kupca. Jako pierwszy głos zabrał Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie inspektor Jarosław Nowak, który podziękował odchodzącym funkcjonariuszom za ich bezcenny wkład i poświęcenie w służbie dla Polski.

…Wasze umiejętności, wiedza i doświadczenie były nieodzowne w kształtowaniu kolejnego pokolenia policjantów. Zapewniam Was, że Wasza służba, praca i poświęcenie nigdy nie zostaną zapomniane. Dziękuję, że byliście i dalej będziecie, choć w nieco innym wymiarze  członkami naszej społeczności. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w trakcie zasłużonej emerytury… Zwracając się do pozostałych policjantów, inspektor Nowak wyraził nadzieję, że będą kontynuować dziedzictwo swoich poprzedników i będą równie oddani służbie…

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion w swoim przemówieniu do uczestników apelu wyraził zaszczyt z możliwości uczestnictwa w uroczystości. Nie ukrywał, że zawsze Oddział Prewencji był i będzie mu bliski, a policjantów tej jednostki darzy szczególnym sentymentem. Komendant podziękował odchodzącym policjantom za ich trud i poświęcenie w służbie.

Jestem zaszczycony, że mogę żegnać doświadczonych funkcjonariuszy i witać awansowanych na wyższe stanowiska służbowe podczas “zmiany warty” – powiedział.

Szczególne słowa podziękowania nadinspektor Michał Ledzion skierował do Zastępcy Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie mł. insp. Zbigniewa Woszczka, który również podjął decyzję o odejściu ze służby. Komendant przypomniał, że mł. insp. Woszczek od początku służby związany był z Oddziałem Prewencji. Swoją służbę w mundurze rozpoczął w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach, a kontynuował ją w OPP Kraków. Jak wyliczył Komendant, mł. insp. Zbigniew Woszczek spędził w policyjnym mundurze 11.000 dni.

…Dziękuję za każdy dzień, każdą minutę, którą poświęciłeś tworzeniu bezpieczeństwa na terenie garnizonu śląskiego i małopolskiego, ale również na terenie całej Polski, bo jak wiemy, Oddziały Prewencji to jest szczególna służba realizowana na terenie całego kraju. Dziękuję Ci za to poświęcenie, za to co przez te lata przekazałeś koleżankom i kolegom, którzy pozostają w tej służbie… zawsze będziesz naszym kolegą. Tak jak życzyłem pozostałym — życzę przede wszystkim zdrowia, bo mając zdrowie, jesteśmy w stanie osiągnąć wszystkie cele, które sobie założymy, a czasami nawet więcej… – powiedział nadinspektor Ledzion

Następnie głos zabrał mł. insp. Zbigniew Woszczek, który zwracając się do Komendanta, Koleżanek i Kolegów powiedział;

Dziękuję za wspólną służbę, która była dla mnie zaszczytem. Wszystkim Wam życzę wszystkiego dobrego w życiu prywatnym  i służbowym. Wszystkiego dobrego dla całej formacji.

W kolejnej części uroczystości podziękowania i pamiątkowe statuetki odchodzącym w stan spoczynku policjantom wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie w asyście Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Swoje uznanie za działalność społeczną na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego wyraził przewodniczący ZT NSZZ Policjantów OPP i SPKP asp. szt. Artur Kochan, który podziękował kolegom i wręczył pamiątkowe upominki.

Podczas apelu nadinspektor Michał Ledzion oraz insp. Jarosław Nowak wręczyli 14 rozkazów personalnych o powierzeniu obowiązków służbowych na nowych stanowiskach służbowych policjantom, którzy zastąpią kolegów odchodzących w stan spoczynku. Na stanowisku Zastępcy Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie mł. insp. Zbigniewa Woszczka, zastąpi podinsp. Krzysztof Kadłuczka dotychczasowy Dowódca Kompanii III Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

Funkcjonariusze oraz pracownicy Oddziału Prewencji serdecznie dziękują kolegom za wspólną służbę i życzą wszelkiej pomyślności. Nowemu Zastępcy Dowódcy OPP w Krakowie podinsp. Krzysztofowi Kadłuczce gratulujemy i życzymy samych sukcesów.

Foto: P Kobiałka