Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez policjantów

16 stycznia 2023 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez policjantów.

Świadczenie pieniężne, przysługujące policjantom pełniącym służbę od dnia 1 listopada do dnia 31 marca na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie wzrośnie z 12 zł do 15 zł. Zmiany te umożliwią utrzymanie wyżywienia policjantów na poziomie standardów określonych przez Instytut Żywności i Żywienia, zapewniając odpowiednią wartość energetyczną i odżywczą posiłków.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368351