Rok 2025 – czy jest się czego bać?

Przykładów kształtowania opinii publicznej za pomocą dezinformacji nie brakuje dzisiaj nigdzie. Eksperci twierdzą, że najskuteczniejszym sposobem walki z tym zjawiskiem jest podnoszenie zdolności odróżniania prawdziwych informacji od informacji fałszywych. Chociaż w tej dziedzinie specjalistów w Policji nie brakuje, problem z tym mają sami policjanci.

Niezależnie od tego, czy autorom fake news’ów i osobom je rozpowszechniającym chodzi o celowe wprowadzenie kogoś w błąd, czy też sami dali się nabrać, warto zaapelować, by niczego nie rozpowszechniać zanim nie nabierzemy pewności, że otrzymana lub wygrzebana gdzieś w internecie informacja jest prawdziwa. Nie ma chyba tygodnia, by w mediach społecznościowych nie pojawiła się jakaś „rewelacja”, która albo Policję i policjantów stawia w złym świetle, albo odkrywa jakieś poważne zagrożenie w istniejących bądź procedowanych przepisach.

Jeden z najstarszych przykładów dezinformacji dotyczy art. 18h ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Chociaż krążą już o nim legendy i doczekał się rekordowej liczby różnego rodzaju zapytań, stanowisk i opinii prawnych, obawy z nim związane powracają jak bumerang. Zwolennicy spisku twierdzą bowiem, że po wejściu tego przepisu w życie (1 stycznia 2025 r.) policjanci przyjęci do służby przed rokiem 2013,
którzy nie uzyskają do tego czasu praw emerytalnych, przejdą automatycznie na nowy, gorszy system emerytalny.

Inny z fake news’ów – tym razem z jeden najnowszych – zbudowano na treści art. 58 i 18e ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. „Znawcy” problematyki twierdzą tutaj, że wprawdzie od 1 stycznia 2025 r. policjanci posiadający prawo do emerytury będą mogli odejść na starych zasadach, ale… ich emerytura „zostanie przeliczona na nowo i obliczona od podstawy”. Tę ocenę okrasza wyliczenie oparte na
przykładzie asystenta (5 grupa zaszeregowania) z piętnastoletnim stażem służby. Wyliczenie jest, rzecz jasna, niekorzystne w stosunku do tego, co w rzeczywistości gwarantują przepisy emerytalne.

NSZZ Policjantów pragnie zapewnić, że art. 58 ustawy zaopatrzeniowej dotyczy tylko i wyłącznie funkcjonariuszy, którzy nabyli prawo do emerytury na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. poz. 210, z późn. zm.). Reguluje on bowiem sposób przeliczania emerytur milicyjnych na nowych zasadach, wobec uchylenia ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy MO. Inaczej mówiąc, jest to przepis, który pozwala dla funkcjonariuszy MO na obliczenie emerytury po uchyleniu przepisów emerytalnych z minionej epoki. Dla byłych
milicjantów należało po prostu stworzyć podstawę prawną. Co ciekawe, przepis art. 58 obowiązuje w niezmienionej formie od 1994 roku, czyli od dnia wejścia w życie ustawy obowiązującej i ma charakter przejściowy pomiędzy ustawą z 1959 roku a ustawą z 1994 roku. Artykuł 58 przestanie obowiązywać z chwilą, w której żaden funkcjonariusz MO, który w 1994 roku miał ustalone prawo do emerytury, nie będzie pobierał emerytury policyjnej.

W miejsce komentarza do art. 18h zamieszczamy komplet dokumentacji, mając jednocześnie nadzieję, że dzięki temu w najbliższym czasie nikt podobnym „rewelacjom” nie da wiary, i nie będzie ich dalej rozsyłał.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów