Rozporządzenie RM z 23.10.2020′ w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

W Dzienniku Ustaw (poz. 1871/2020) opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2020 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 2 lit. c, d i f oraz pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 26 października 2020 r.;

2) § 1 pkt 2 lit. e, który wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2020 r.

Rozporządzenie w załączniku – do pobrania tutaj

ZAŁĄCZNIKI