Sąd skazał na karę grzywny fotoreporterkę oskarżoną o naruszenie nietykalności cielesnej policjanta

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie w dniu 22 stycznia 2021 r. wydał wyrok nakazowy w sprawie oskarżonej Agaty Grzybowskiej. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji wymierzył fotoreporterce karę grzywny „w wysokości 20 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 15 zł”.

Grzybowska ma też zapłacić policjantowi nawiązkę w wysokości 100 zł. Sąd uznał, że wina dziennikarki i okoliczności popełnienia przez nią czynu zabronionego nie budzą wątpliwości.

Do incydentu, w związku z którym oskarżono Agatę Grzybowską, doszło 23 listopada 2020 r. w Warszawie przy al. Szucha, podczas protestu przed siedzibą MEN. Według prokuratury fotoreporterka „Gazety Wyborczej” naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariusza policji „podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych w ten sposób, że kopnęła pokrzywdzonego”.

Prokurator uznał przy tym, że podejrzana powyższym zachowaniem dopuściła się występku chuligańskiego, działając publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie dla porządku publicznego.

W momencie zatrzymania policjanci nie wiedzieli, że to jest fotoreporterka, ale legitymacja prasowa nie zwalnia z odpowiedzialności za podejrzenie popełnienia przestępstwa – komentował w mediach Rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka.

źródło: Twitter