ŚLUBOWANIE 45 NOWYCH MAŁOPOLSKICH POLICJANTÓW

 

9 stycznia br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych 29 grudnia policjantów. Ślubowało 45 policjantów, w tym 12 kobiet. Było to siódme przyjęcie w 2022 roku.

Wśród zaproszonych gości byli Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, kapelan małopolskiej policji ks. Łukasz Michalczewski oraz rodziny ślubujących policjantów. Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego KWP w Krakowie i zdania meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę uroczystości podkom. Rafała Tobołę.

Nadinsp. Michał Ledzion odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Następnie, każdemu z nich wręczył legitymacje służbowe, a Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski wręczył ślubującym zasady etyki zawodowej. Wspólnie pogratulowali nowoprzyjętym funkcjonariuszom wyboru zawodu.

Po części ceremonialnej głos zabrał nadinsp. Michał Ledzion. Przywitał wszystkich zgromadzonych gości, ślubujących funkcjonariuszy oraz ich rodziny. – Podjęliście poważne wyzwanie, składając dzisiaj rotę ślubowania, to jest wyjątkowe wyzwanie i wyjątkowe poświęcenie – powiedział Komendant Ledzion. – Wasze życie radykalnie się zmieni, od dzisiaj to Wy będziecie zobowiązani do tego, aby dbać o bezpieczeństwo naszych współobywateli. Przed Wami długa droga, którą poświęćcie na rzetelną naukę, na zdobycie wiedzy. Młodzi policjanci przed Wami długa droga – szkoła Policji, w której będziecie doskonalić swoje doświadczenie zawodowe. Będziecie chronić ojczyznę i naród z narażeniem życia i zdrowia, a  to wyjątkowe zobowiązania – kontynuował nadinsp. Ledzion. – Jesteście jednym z filarów bezpieczeństwa w naszym województwie, będziecie stali na straży bezpieczeństwa i porządku prawnego naszej ojczyzny, a Wasze rodziny proszę o wsparcie w codziennej służbie, tak abyście mogli w spokoju wykonywać i realizować swoje pasje zawodowe i prywatne  – zakończył przemówienie komendant.

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, przywitał wszystkich zgromadzonych. A następnie zwrócił się do ślubujących funkcjonariuszy. – Wyjątkowy dzień w życiu każdego policjanta to ślubowanie. Słowa: „Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” to wyjątkowe zobowiązanie, a zarazem drogowskaz w dalszej, codziennej pracy. Niech zakładany mundur napełnia Was dumą z wykonywanej służby na rzecz Ojczyzny i obywateli. Gratulując decyzji wstąpienia w szeregi małopolskiej Policji, życzę satysfakcji z dokonanego wyboru ścieżki zawodowej oraz wszelkiej pomyślności – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał kapelan Małopolskiej Policji ks. Łukasz Michalczewski. Przywitał zgromadzonych i złożył wszystkim życzenia noworoczne – żeby ten rok upłynął w spokoju i stabilizacji – powiedział kapelan. Wspomniał swój ostatni pobyt w Rzymie i to, w jaki sposób jest postrzegany tam garnizon  małopolski. – Podczas ostatniej wizyty w Rzymie, usłyszałem od komendanta tamtejszej policji, że Rzymianie lubią podróżować do Krakowa, ponieważ czują się tutaj bezpiecznie. Ta dobra opinia o małopolskiej policji świadczy o waszej sumiennej i odpowiedzialnej służbie.  – mówił ks. Michalczewski. – Gratuluję Wam wyboru i będę Was wspierać duchowo całym sercem – zakończył kapelan.

źródło: Malopolska Policja