ŚWIĘTO POLICJI. OBCHODY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE ORAZ ODDZIAŁU PREWENCJI

 

30 lipca 2021 br., odbyły się obchody Święta Policji, podczas których policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, komisariatów specjalistycznych oraz Oddziału Prewencji Policji w Krakowie zostali odznaczeni medalami i mianowani na wyższe stopnie. Ceremonia odbyła się na terenie siedziby Oddziału Prewencji Policji. W obchodach dzisiejszego Święta Policji udział wzięli: nadinsp. Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wraz z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji, insp. Jarosław Nowak – Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, funkcjonariusze i pracownicy wskazanych jednostek. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

Apel rozpoczęło złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę  uroczystości podinsp. Rafała Kanię.  Kolejną częścią zbiórki było podniesienie flagi państwowej i odtworzenie hymnu RP.
Zebranych policjantów, pracowników cywilnych i gości powitał nadinsp. Michał Ledzion, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.  Na wstępie Szef małopolskiej Policji powiedział, że dzisiejsze święto jest okazją do wyrażenia naszej zawodowej tożsamości i przynależności, a także wierności wartościom prezentowanym na sztandarze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Generał powiedział, że „każdego dnia wartości te urzeczywistniają się w podejmowanych przez nas działaniach – służbie drugiemu człowiekowi, trosce o bezpieczeństwo i ochronie porządku prawnego”. Działania te  stanowią fundament naszej formacji. Komendant wyraził uznanie i wdzięczność za oddanie i trud codziennej służby. Z dumą stwierdził, iż dzięki zaangażowaniu oraz rzetelnemu wykonywaniu przez policjantów obowiązków służbowych, zarówno mieszkańcy, jak i licznie odwiedzający nasz region turyści, mogą czuć się bezpiecznie.
Następnie nadinsp. Michał Ledzion złożył policjantom oraz ich rodzinom życzenia zdrowia, pomyślności oraz ludzkiej życzliwości i szacunku. Na zakończenie Komendant zwrócił się do Wojewody, dziękując za obecność, wsparcie i przychylność dla działań małopolskiej Policji.
Po przemówieniu nadeszła najważniejsza chwila ceremonii, czyli wręczenia wyznaczonym policjantom medali, odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie.
Postanowieniem Prezydenta RP, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono  1 policjanta, medalem srebrnym uhonorowano 7 osób, a brązowym 2 funkcjonariuszy. Medale wręczył przedstawiciel rządu w terenie – Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita przy udziale Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, nadinsp. Michała Ledziona.
Kolejno w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego Złotą Odznaką Zasłużony Policjant odznaczono 1 policjanta, srebrną 6 funkcjonariuszy, a brązową odznaką Zasłużonego Policjanta 8 funkcjonariuszy. Odznaczeniami dekorował policjantów Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przy udziale Wojewody Małopolskiego.
W tym roku w KWP w Krakowie i OPP w Krakowie mianowano: w korpusie oficerów starszych policji – 2 policjantów, w korpusie oficerów młodszych Policji – 8 funkcjonariuszy,  w korpusie aspirantów Policji – 16 policjantów, w korpusie podoficerów Policji – 18 funkcjonariuszy, w korpusie szeregowych Policji – 6 funkcjonariuszy. Mianowania na stopień wręczał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion przy udziale Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity.
Następnie, podinsp. Grzegorz Gubała, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego odznaczył mł. insp. Roberta Górkę Krzyżem Niepodległości klasy pierwszej z gwiazdą, podinsp. Krzysztofa Kadłuczkę – Złotym Krzyżem Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego, a kolejnych 5 funkcjonariuszy: podinsp. Katarzyne Padło, podinsp. Bożenę Ulman, podinsp. Władysława Wojtyczkę, nadkom. Franciszka Gawlika – Medalem trzydziestolecia powstania NSZZ Policjantów oraz sierż. szt. Wojciecha Bosaka Krzyżem Niepodległości klasy drugiej.
W dalszej kolejności Justyna Skiba, Przewodnicząca NSZZ Pracowników Policji woj. małopolskiego wraz z Zastępcą – Jolantą Mistak odznaczyła Krzyżem Zasługi WZZ NSZZ Pracowników Policji w Krakowie: podinsp. Rafałowi Kani, mł. insp. Ewie Tondos, podinsp. Grzegorzowi Gubale oraz Piotrowi Regulskiemu.
Kolejno nadinsp. Michał Ledzion wraz z Justyną Skibą wyróżnili policjantów OPP w Krakowie: podinsp. Mirosława Juszczaka, kom. Roberta Pawlika, mł. asp. Mariusza Ramsa oraz sierż. szt. Zbigniewa Grabowskiego za zaangażowanie w organizację przedsięwzięć promujących Policję oraz cele statutowe związku  policjantów OPP w Krakowie.
Po wręczeniu wyróżnień, głos zabrał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, zwracając się do małopolskich policjantów słowami: „dziękuję za to, że dbacie o bezpieczeństwo Małopolan, o bezpieczeństwo Polaków z lądu, z powietrza i z wody”. Kolejno nawiązał do okresu pandemii, podkreślając, że w tym trudnym czasie „Małopolanie mogli liczyć na sprawnie działające służby, mogli liczyć nas pomoc i wsparcie policjantów”.  Wojewoda, kończąc swe wystąpienie powiedział: „gratuluję wam podwójnie: odznaczeń i awansów, ale także gratuluję świetnego kierownictwa Małopolskiej Policji, które zawsze jest z wami, zawsze o was pamięta i zawsze was wspiera”.
Uroczystość zakończyło złożenie meldunku nadinsp. Michałowi Ledzionowi.

źródło: Malopolska Policja