SZKOLENIE DLA PRZYSZŁYCH POLICJANTÓW

10 stycznia br. policjanci V Kompanii wraz z instruktorami Zespołu Szkolenia Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, odpowiedzieli na apel dyrekcji Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. W ramach współpracy przeprowadzono teoretyczne i praktyczne zajęcia, które ukierunkowane były na rozwijanie umiejętności uczniów klas mundurowych, szczególnie o profilu policyjnym.

W trakcie dynamicznych szkoleń, przyszli adepci służby policyjnej mieli okazję zapoznać się z kluczowymi aspektami musztry policyjnej, doskonaląc jednocześnie umiejętność formowania kordonów i tyralier policyjnych. Instruktorzy nie szczędzili wysiłku, prezentując wyposażenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, dostarczając wiedzy na temat najnowocześniejszych środków służących utrzymaniu porządku publicznego.

W ramach intensywnego szkolenia, uczestnicy mieli także okazję zgłębić tajniki taktyki i techniki interwencji, zdobywając praktyczne umiejętności niezbędne w służbie na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa. Szkolenie zakończone zostało zajęciami z przywracania porządku publicznego, podczas których przyszli adepci mieli okazję przetestować zdobytą wiedzę w dynamicznym środowisku.

Dzięki zaangażowaniu V Kompanii oraz instruktorów Zespołu Szkolenia Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, uczniowie Zespołu Szkół nr. 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu zyskali nieocenione doświadczenie, które nie tylko rozwija ich umiejętności, ale również kształtuje prawidłową postawę obywatelską. To kolejny krok w kierunku profesjonalnego kształcenia przyszłych obrońców praworządności, którzy z determinacją podążają śladami tych, którzy służą społeczeństwu z oddaniem i profesjonalizmem.