SZKOLENIE RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH ORAZ OSÓB ROZPATRUJĄCYCH SKARGI I WNIOSKI W OPP W KRAKOWIE

Roztropność i wiedza przełożonych stanowią kluczowy element prawidłowego funkcjonowania każdej jednostki. W dniu 7 listopada bieżącego roku odbyło się szkolenie dla rzeczników dyscyplinarnych oraz osób upoważnionych do rozpatrywania skarg i wniosków w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie. W szkoleniu uczestniczyli dowódcy pododdziałów oraz ich zastępcy, którzy oprócz pełnienia funkcji nadzoru nad swoimi kompaniami i plutonami, pełnią również rolę przełożonych dla swoich funkcjonariuszy. To właśnie oni, będąc najlepiej zaznajomieni z osobami podległymi, odpowiadają za zapewnienie przejrzystości działań oraz sprawiedliwego rozpatrywania skarg i spraw dyscyplinarnych.

Na samym początku spotkania Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, insp. Jarosław Nowak, przywitał serdecznie wszystkich gości oraz uczestników szkolenia. Wyraził wdzięczność za ich zaangażowanie w rozwijanie swoich umiejętności i odświeżanie wiedzy z zakresu niezbędnych procedur dotyczących skarg i wniosków oraz działań dyscyplinarnych. Celem tego szkolenia było utrwalenie już posiadanej wiedzy z zakresu procedur rozpatrywania skarg i wniosków i wszelkich kwestii związanych z dziedziną dyscyplinarną.

Inicjatywa przeprowadzenia szkolenia należy do nadkom. Grzegorza Fedorowicza, który na co dzień zajmuje się kwestiami związanymi z czynnościami dyscyplinarnymi i rozpatrywaniem skarg i wniosków w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie. Na prośbę dowódcy jednostki, wykłady prowadzili podinspektor Renata Kosiba ekspert Wydziału Kontroli KWP w Krakowie (sprawująca nadzór nad problematyką skarg  i wniosków w OPP w Krakowie), nadkomisarz Arkadiusz Filipek oraz nadkomisarz Barbara Antos z Zespołu ds.  dyscyplinarnych Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.