SZKOLIMY SIĘ …

Od 9 do 13 października 2023 roku, w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie odbyła się kolejna edycja wewnętrznego kursu, poświęcona posługiwaniu się strzelbą kal. 12 oraz użyciu amunicji z pociskami niepenetracyjnymi przez pododdział zwarty Policji. Szkolenie przeprowadzili instruktorzy Zespołu Szkolenia OPP w Krakowie.

Celem szkolenia było utrwalenie kompleksowej wiedzy i umiejętności związanych z posługiwaniem się strzelbą kal. 12 oraz skutecznym użyciem amunicji z pociskami niepenetracyjnymi. Funkcjonariusze mieli okazję bliżej zapoznać się z dwoma modelami strzelb: Mossberg oraz MHP, które są powszechnie stosowane w policji.

Kurs obejmował różnorodne ćwiczenia, w tym trening na sucho oraz szkolenie bojowe, odbywające się w warunkach o dużym natężeniu dźwięku i ograniczonej widoczności. Takie warunki symulują realistyczne scenariusze, z jakimi mogą spotkać się policjanci w sytuacjach służbowych. Poprzez praktyczne ćwiczenia, uczestnicy szkolenia doskonalili swoje umiejętności taktyczne, precyzję strzałów, oraz zdolność do podejmowania trafnych decyzji w dynamicznych sytuacjach.