UROCZYSTE ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW

 

Podczas siódmego naboru, do garnizonu małopolskiego przyjęto 50 nowych policjantów. Wówczas w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ślubowanie złożyło 11 policjantów. Pozostali funkcjonariusze ze względu na stan epidemiologiczny, ślubowali w jednostkach macierzystych.

11 stycznia 2021 r.br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Ślubowanie od 18 policjantów, którzy zasilą szeregi KWP w Krakowie, odebrał Komendant Wojewódzki Policji inspektor Roman Kuster. Pozostałe 32 osoby, które zostały przyjęte do służby 30 grudnia 2020 r. ślubowały w swoich jednostkach macierzystych.

Podczas dzisiejszej uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Następnie, każdemu z nowych policjantów wręczył legitymację służbową  i pogratulował wyboru zawodu. Szef małopolskich policjantów życzył każdemu z nich powodzenia i satysfakcji w przyszłej służbie. Teraz, przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji.

30 grudnia br. do służby w  małopolskiej Policji zostało przyjętych 50 osób w tym 13 kobiet. To był siódmy i ostatni nabór w 2020 roku do naszego garnizonu. W ubiegłym roku zostało przyjętych 304 funkcjonariuszy. Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji.

18 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Również Komenda Miejska Policji  w Krakowie zyska 10 nowych funkcjonariuszy. 1 nowy policjant trafi do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu zyska także1 funkcjonariusza.

Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych. Do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie i do Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce przydzielonych zostanie 3 policjantów. Komenda Powiatowa Policji  w Zakopanem, Komenda Powiatowa Policji  w Proszowicach, Komenda Powiatowa Policji  w Nowym Targu, Komenda Powiatowa Policji  w Gorlicach, Komenda Powiatowa Policji  w Dąbrowie Tarnowskiej, Komenda Powiatowa Policji  w Chrzanowie dostana po 1 nowym funkcjonariuszu.

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu i Komenda Powiatowa Policji w Miechowie wzmocnione zostaną przez 2 nowych funkcjonariuszy. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu zyska 4 policjantów.

źródło: Malopolska Policja