WSPARCIE FINANSOWE DLA CZŁONKÓW NSZZ POLICJANTÓW WOJ.MAŁOPOLSKIEGO.

Skutki obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa są i będą odczuwane jeszcze przez wiele miesięcy. Wprowadzenie ograniczeń w niektórych sektorach gospodarki bezpośrednio lub pośrednio miało i nadal ma wpływ na sytuację finansową wielu polskich rodzin.

07.04.2020 r. Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego podjął uchwałę dotyczącą uruchomienia środków finansowych z funduszu socjalnego na wsparcie policjantów/związkowców NSZZ Policjantów woj. małopolskiego dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2. Już po raz kolejny w trakcie  posiedzenia Komisji Socjalnej przy NSZZ Policjantów woj. małopolskiego przyznano  znaczące zapomogi dla funkcjonariuszy, których sytuacja materialna pogorszyła się wskutek pandemii. Od kwietna 2020 r. Komisja Socjalna przyznała w sumie wsparcie w kwocie 39.000 zł.

NSZZ Policjantów woj. małopolskiego przypomina, że warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest złożenie do właściwej organizacji związkowej  wniosku, z wykazaniem, że sytuacja związana z koronawirusem miała bezpośredni wpływ na poważne obniżenie kondycji ekonomicznej wnioskodawcy lub jego najbliższej rodziny. Zapomogi finansowe będą przyznawane tylko dla członków NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

źródło: nszzp-malopolska.pl