UROCZYSTE ŚLUBOWANIE POLICJANTÓW W MUZEUM LOTNICTWA

 

12 stycznia 2024 roku w krakowskim Muzeum Lotnictwa odbyło się wyjątkowe wydarzenie, które zapisze się w historii służby policjantów. 102 nowo przyjętych funkcjonariuszy złożyło uroczyste ślubowanie, inaugurując tym samym swoją służbę w Małopolskiej Policji. W uroczystości wzięli udział liczni honorowi goście, a atmosferę wyjątkowości podkreślała obecność Wojewody Małopolskiego, pana Krzysztofa Jana Klęczara, oraz kadry kierowniczej Policji województwa, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie, nadinsp. Michałem Ledzionem. W uroczystości ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy wzięli udział również ks. Łukasz Michalczewski Kapelan Małopolskiej Policji, przedstawiciele związków zawodowych — Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, Grzegorz Gubała oraz Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji, Jacek Łukasik.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz zdaniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu przez dowódcę uroczystości kom. Rafała Tobołę. Następnie nadinsp. Michał Ledzion odczytał słowa roty ślubowania, które zgodnie powtarzali wszyscy adepci sztuki policyjnej. Każdy z nowo przyjętych funkcjonariuszy odebrał również legitymację służbową z rąk Komendanta oraz zasady etyki zawodowej, wręczone przez Wojewodę Małopolskiego.

W swoim przemówieniu Komendant Wojewódzki podkreślił wagę tego wyjątkowego momentu w karierze nowych funkcjonariuszy. Życzył im odwagi, empatii i determinacji, niezbędnych do pełnienia służby na rzecz społeczeństwa. Komendant zaznaczył, że złożenie ślubowania to nie tylko zobowiązanie wobec Ojczyzny, ale również do przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Wojewoda Małopolski, Krzysztof Jan Klęczar, zaznaczył, że dzień ślubowania jest szczególny zarówno dla nowych funkcjonariuszy, jak i dla społeczeństwa. Wyraził uznanie dla ich wyboru oraz podkreślił, że służba policyjna to misja, która wpływa nie tylko na samego funkcjonariusza, ale także na jego rodzinę. Wojewoda zakończył przemówienie gratulacjami i podziękowaniami za poświęcenie się służbie.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał kapelan Małopolskiej Policji, ks. Łukasz Michalczewski. Kapelan wyraził swoją radość z faktu, że może wspierać tych, którzy służą Ojczyźnie. Podkreślił piękno służby policyjnej, zwłaszcza w kontekście pomagania drugiemu człowiekowi.

Po ceremonii ślubowania nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczną szkolenie zawodowe w jednej z policyjnych szkół. Tam zdobędą niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną, aby skutecznie pełnić swoje obowiązki, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski. Ten dzień stanowi ważny krok w ich drodze służbowej, pełnej wyzwań, ale także satysfakcji z pełnienia ważnej roli w społeczeństwie.

zdjęcia; Malopolska Policja