UROCZYSTE SPOTKANIE OPŁATKOWE W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ

19 grudnia br. w sali im. insp. Marka Woźniczki w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie miało miejsce uroczyste spotkanie opłatkowe policjantów i pracowników małopolskiego garnizonu Policji. Coroczne spotkania opłatkowe małopolskich policjantów to wieloletnia tradycja, a także okazja do podziękowań za cały rok wspólnej pracy oraz złożenia świątecznych życzeń. 

W uroczystym spotkaniu wigilijnym uczestniczyło kierownictwo małopolskiej Policji na czele z nadinsp. Michałem Ledzionem Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie oraz jego zastępcami. Licznie przybyli również naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, komendanci jednostek Policji w Małopolsce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Dyrektor Biura Wojewody Monika Kolasa, Doradca Wojewody Małopolskiego Krzysztof Durek, w/z Dowódcy 8.Bazy Lotnictwa Transportowego mjr. Wacław Pieniążek, Małopolski KW PSP nadbryg. Piotr Filipek, Prawosławny Kapelan Małopolskiej Policji ks. Prot. Andrzej Grycz, Duszpasterz małopolskiej Policji ks. Łukasz Michalczewski, Przewodnicząca Krakowskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” Grażyna Tęczar, I Z-ca Prezesa Zarządu Woj. SEIRP w Krakowie Piotr Styczyński , Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała,  Przewodniczący Małopolskiego Zarządu woj. ZZPP Dariusz Bulanda i Przewodnicząca ZT NSZZP KWP w Krakowie podkom. Barbara Szczerba.  Współorganizatorem uroczystości był NSZZP Województwa Małopolskiego, ZT NSZZ Policjantów KWP w Krakowie oraz ZT NSZZP NSZZ Policjantów OPP i SPKP.

Spotkanie rozpoczęło się odegraniem kolędy przez Błażeja Zadwórnego z Wydziału Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych przy akompaniamencie Krzysztofa Nawrota z Wydziału Prezydialnego. Następnie mł.insp. Katarzyna Padło Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie przywitała przybyłych na spotkanie.

W dalszej części głos zabrał nadisnp. Michał Ledzion, szef małopolskiej Policji,  Generał podziękował za wsparcie, które cały czas otrzymujemy od innych zaprzyjaźnionych służb, związkom zawodowym, księżom kapelanom, przedstawicielom organizacji rządowych. Komendant podkreślił, że to już druga Wigilia, którą jako Komendant Wojewódzki spędza w garnizonie małopolskim. –Za nami ciężki rok, ale dzięki  Waszej ciężkiej pracy, poświecenia i zaangażowania w wykonywane obowiązki wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane . Wigilia to szczególny czas. Chciałbym Państwu i Państwa rodzinom życzyć przede wszystkim spokoju, dużo zdrowia, aby te święta były świętami rodzinnymi pozbawionymi smutków i trosk . Żebyśmy mogli cieszyć się towarzystwem  swoich rodzin  i przyjaciół, a  w naszych domach zapanowała miłość. Żebyśmy w przyszły rok wchodzili z większym entuzjazmem i satysfakcją,  że ten rok 2023 będzie lepszy dla nas wszystkich – mówił komendant.
Następnie wystąpił wojewoda małopolski Łukasz Kmita: Dziękuję za Waszą codzienną służbę. Nieprzerwanie – w każdy dzień, w Wigilię i kolejne świąteczne dni – stoicie na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. To wyjątkowy wymiar poświęcenia w służbie dla mieszkańców. Dziękuję za cały rok Waszej pracy. Za nami trudny czas pandemii oraz nadzwyczajnej sytuacji związanej uchodźcami, którzy przybywali do Polski z Ukrainy. Życzę, aby każdemu z Was udzieliła się atmosfera Świąt Bożego Narodzenia. Niech dla nas wszystkich będzie to spokojny czas – mówił wojewoda.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego Grzegorz  Gubała złożył zebranym świąteczne życzenia zdrowia, życia, szczęścia i błogosławieństwa Bożego. Natomiast kapelan Małopolskiej Policji życzył przede wszystkim pokoju w sercach i na świecie.  Wspomniał o policjantach, którzy w okresie świątecznym pełnią służbę na granicy.
Zebrani, dzieląc się opłatkiem składali sobie świąteczne życzenia. Opłatkowe spotkanie było okazją także do złożenia życzeń oraz wręczenia upominków podopiecznym Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

źródło: Malopolska Policja