UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA I WRĘCZENIE WYRÓŻNIEŃ NSZZ POLICJANTÓW

 

26 sierpnia Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie insp. Jarosław Nowak wręczył kolejnym policjantom oddziału zaświadczenia potwierdzające ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób. Uroczysta zbiórka była również okazją do wyróżnienia związkowców NSZZ Policjantów.

Przez pięć kolejnych dni policjanci kompanii I oraz plutonu Wsparcia Taktycznego Oddziału Prewencji Policji w Krakowie uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób. Cykl szkoleń opracowany przez kadrę dydaktyczną Zespołu Szkolenia Oddziału Prewencji Policji w Krakowie ma na celu doskonalenie już zdobytych  umiejętności z zakresu podejmowania interwencji policyjnych, jak i wypracowanie takich zachowań funkcjonariuszy, które będą pomocne w codziennej, trudnej i nieprzewidywalnej służbie. (pisaliśmy o tym tutaj)

Ostatnia godzina intensywnego, pięciodniowego szkolenia to czas na podsumowanie zajęć i uroczystą zbiórkę. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu doświadczonych instruktorów Zespołu Szkolenia, Zespołu Medycznego, Sekcji Psychologów KWP w Krakowie oraz samych uczestników szkolenia do dnia 26 sierpnia kurs z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób ukończyło z wynikiem pozytywnym 285 policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

Dziękując wszystkim za zaangażowanie i gratulując ukończenia kursu insp. Jarosław Nowak powiedział, że jest dumny z umiejętności i kompetencji policjantów Oddziału Prewencji. Podkreślił, że kurs ten jest składową w całym procesie szkolenia i jest niezbędny do właściwej realizacji zadań. Obecna podczas spotkania st.asp. Jadwiga Dziga z Sekcji Psychologów KWP Kraków podsumowując szkolenie, powiedziała, że jest pod wrażeniem umiejętnego współdziałania policjantów. Jesteście zespołem ludzi, w którym bezwarunkowo jeden może liczyć na pomoc drugiego. Takiej synergiczności działań nie obserwowała dotąd podczas zajęć poza Oddziałem Prewencji Policji w Krakowie.

Uroczysta zbiórka, w której uczestniczyli Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, przedstawiciele Zespołu Szkolenia, Sekcji Psychologów KWP Kraków, kadra dowódcza kompanii I i plutonu Wsparcia Taktycznego, przewodniczący ZT NSZZ Policjantów OPP i SPKP oraz policjanci była okazją do uroczystego wręczenia wyróżnień związkowcom NSZZ Policjantów.

Na wniosek Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP i SPKP, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego za działalność na rzecz związku wyróżnił: asp. szt. Jacka Łagana Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz mł.asp. Zbigniewa Grabowskiego Brązowym Krzyżem Zasługi. Krzyż za zasługi –  dla Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa małopolskiego jest nadawany najbardziej zasłużonym osobom, które swoimi działaniami przyczynili się do rozwoju i skutecznego działania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Dodatkowo mł. asp. Zbigniew Grabowski otrzymał  – specjalne wyróżnienie w postaci srebrnej monety kolekcjonerskiej wydanej przez NBP „Ochrona polskiej granicy wschodniej” za ogromne zaangażowanie w organizację pomocy ukraińskim policjantom w obliczu wojny po 24 lutym 2022 roku.