Dodatek terenowy już po liftingu

Wprowadzenie podwyżki dodatku terenowego i całkowita liberalizacja zasad jego otrzymywania wyczerpuje proces wdrażania pakietu zmian wynegocjowanych przez NSZZ Policjantów pod koniec ubiegłego roku.

27 lutego 2023 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Nowelizacja wprowadza ponad sześciokrotny wzrost dodatku terenowego, który otrzyma każdy policjant biorący udział w akcjach lub operacjach policyjnych poza terenem działania komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na której obszarze znajduje się jednostka macierzysta. Dodatek ten otrzymają również policjanci odbywający szkolenie lub doskonalenie zawodowe centralne w WSPol, szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia Policji, jeśli wezmą udział w akcjach lub operacjach policyjnych poza terenem tej jednostki, w której się szkolą.

Przypomnijmy, że zanim NSZZ Policjantów wziął się za urealnianie tego dodatku otrzymać go mogli policjanci, którzy brali udział w akcji, ale tylko wtedy, kiedy w ramach tej akcji doszło do konieczności przywracania naruszonego porządku publicznego. Dzienna stawka tego dodatku wynosiła 1% kwoty bazowej, co w odniesieniu do starej kwoty bazowej (z 1614,69 zł) dawało 16 zł brutto. Od dnia pierwszego marca 2023 r. dodatek terenowy za każdy dzień wynosi (6% x 1740,64) 104 zł brutto. Można powiedzieć, że dzięki nowelizacji rozporządzenie i dzięki wzrostowi kwoty bazowej, stawka dzienna dodatku terenowego wzrosła o 650%. Każdy policjant, którzy wyjeżdża teraz na dwutygodniowe turnee po wschodniej granicy dostanie za to 1460 zł.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

załącznik: