Z ostatniej chwili: Rafał Jankowski wnioskuje o znaczne zwiększenie środków na nagrody dla policjantów!

Z ostatniej chwili: przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski wystąpił dzisiaj z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego o znaczne zwiększenie środków na nagrody i dodatki dla policjantów za pierwsze półrocze 2021 r.

Szanowny Panie Ministrze…

…Wnioskuję o znaczne zwiększenie środków na nagrody motywacyjne i dodatki służbowe dla funkcjonariuszy Policji. Dotychczas przyznane środki są niewystarczające na właściwe wynagrodzenie policjantów za ich pełną zaangażowania służbę w I półroczu 2021 roku – czytamy w piśmie przewodniczącego NSZZ Policjantów skierowanym w dniu dzisiejszym na ręce ministra Mariusza Kamińskiego.

Biuro ZG NSZZ Policjantów

Pismo w załączniku: