Zarząd Główny NSZZ Policjantów podsumował dotychczasową działalność w warunkach pandemii

25 czerwca 2020 r. w Warszawie odbyło się pierwsze od ogłoszenia pandemii posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w trybie zwykłym. Porządek obrad podporządkowano najpilniejszym sprawom, w które Związek był zaangażowany odkąd w Polsce wprowadzono stan epidemii. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskigo Przewodniczący Grzegorz Gubała oraz W-ce Przewodniczący Andrzej Mruczek.

Na pierwszym planie znalazł się temat wzbudzający coraz większe frustracje wśród policjantów przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 r., czyli kwestia wciąż niezałatwionego art. 15a. Zarząd Główny podjął w tej sprawie uchwałę, oczekując, że Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych będąca stroną Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r., zażąda od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na temat terminu i sposobu spełnienia tego postulatu.

Zarząd Główny zmuszony był wrócić do tematu art. 115a ustawy o Policji, czyli do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, chociaż z tego zobowiązania resort się już wywiązał. W dyskusji zwrócono uwagę na to, że z ekwiwalentu w korzystnej wysokości 1/21 skorzystać będą mogli jedynie ci policjanci, którzy na emeryturę odeszli po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego K7/15 z dnia 30 października 2018 r. (wyrok wszedł w życie 6 listopada 2018 r.).
Chodzi tu o to, że niekonstytucyjny przepis obowiązuje od 19 października 2001 r. i z nowego przelicznika powinni skorzystać wszyscy policjanci, którzy odeszli właśnie po tej dacie, a nie – jak chce Rząd – po 6 listopada 2018 r. Zarząd Główny uznał to ograniczenie za niekonstytucyjne i zapowiedział, że ten przepis zaskarży.

W podsumowaniu działalności NSZZ Policjantów po ogłoszeniu epidemii przewodniczący ZG wymienił co najmniej kilkanaście ważnych spraw, które w tych trudnych warunkach udało się załatwić dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu i dobrej współpracy z Ministrem Kamińskim, Wiceministrem Wąsikiem i Komendantem Głównym Policji. Na tej liście znalazły się m.in.:

  • dodatek opiekuńczy,
  • pełne uposażenie dla policjantów objętych kwarantanną,
  • mundurówka w równej wysokości dla wszystkich policjantów (od nowego roku),
  • nagrody KGP dla policjantów bezpośrednio zaangażowanych w zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa,
  • dodatek przedemerytalny,
  • walka z hejtem,
  • likwidacja patologii w obszarze płatnych nadgodzin,
  • wsparcie przy zapewnianiu policjantom środków ochrony osobistej, w tym chusty ochronne dla policjantów OPP.

Przewodniczący ZG odniósł się też do tych tematów, które należy traktować jako wyzwanie na najbliższą przyszłość. Oprócz spraw najbardziej pilnych, takich jak art. 15a, przewodniczący ZG zwrócił uwagę na konieczność kontynuowania programu rozwoju Policji i na działania, jakie w tym zakresie są podejmowane jeśli chodzi o współpracę z MSWiA oraz KGP. Kolejny program i kolejne pieniądze są potrzebne przede wszystkim do tego, by wprowadzić dodatek progresywny rosnący wraz ze stażem służby i naprawić strukturę stanowisk i grup zaszeregowania, które w obecnym kształcie utraciły motywacyjny charakter.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów