ZARZĄD TERENOWY NSZZ POLICJANTÓW OPP i SPKP DOŁĄCZYŁ DO AKCJI PROTESTACYJNEJ

Komunikat ZG NSZZ Policjantów!

 

Zgodnie z Decyzją Komitetu Protestacyjnego NSZZ Policjantów w najbliższym czasie akcja protestacyjna ma przyjąć następujące formy:

  • od 31 października br. – oflagowanie budynków, oznakowanie radiowozów;
  • „Popieram protest policjantów. Jeżdżę bezpiecznie” – akcja pouczeń od dnia 1 listopada br.
  • 9 listopada manifestacja pod KPRM – rozpoczęcie godzina 11:30;
  • prowadzenia kampanii medialnej informującej o naszych postulatach;
  • w chwili rozpoczęcia pikiety o godzinie 11:30 w dniu 9 listopada akcję poparcia pod jednostkami Policji w całym kraju (wyjście z flagami związkowymi przed budynki);