KRYTYCZNI WOBEC RZĄDOWYCH PROPOZYCJI. GOTOWI NA PROTEST.

NSZZ Policjantów skrytykował rządowo-solidarnościową propozycję waloryzacji wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i postanowił wezwać Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do podjęcia niezwłocznych rokowań.

W dniach 19 – 20 czerwca w podwarszawskich Falentach obradował Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Jak nietrudno się domyślić tematem numer jeden było skrytykowane przez środowisko służb mundurowych Porozumienie w zakresie wzrostu wynagrodzeń, jakie Rząd wspólnie z „Solidarnością” przygotowali dla pracowników państwowej sfery budżetowej, w tym dla funkcjonariuszy służb mundurowych.

Krytyce poddano i to, co Rząd z „Solidarnością” przygotowali na rok bieżący, i to, co zaprojektowano na przyszły rok. NSZZ Policjantów uznał obydwie propozycje za dalece niewystarczające i wyjątkowo pokrętne w odniesieniu do okrzyknięcia mianem „podwyżki” tego, co w rzeczywistości ma być jednorazową premią, przyznawaną wedle uznania przełożonego.

Opierając się na najświeższych danych kadrowych, z których wynika, że na dzień 1 czerwca Policja posiada 12 698 wakatów a kryzys kadrowy pogłębia się coraz bardziej (w okresie od 1 stycznia do pierwszego czerwca br. ze służby w Policji odeszło 8 123 policjantów, a przyjęto ich w tym czasie zaledwie 1 534), Zarząd Główny postanowił wezwać Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do podjęcia niezwłocznych rokowań. Punktem wyjścia do rokowań z Ministrem w zakresie tegorocznej i przyszłorocznej waloryzacji mają być postulaty, które Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowała do Prezesa Rady Ministrów w dniu 15 czerwca 2023 r. Ich rozwinięciem mają być kompleksowe rozwiązania naprawcze, które Zarząd Główny NSZZ Policjantów zawarł w dokumencie przyjętym pod nazwą „Pakiet dla Policji 2023”. Jego założenia, po przyjęciu przez Prezydium ZG, trafiły do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji już na początku maja.

Zarząd Główny jednogłośnie zadecydował o podjęciu działań protestacyjnych, jeżeli do 15 lipca strona rządowa nie podejmie konstruktywnych rozmów.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów