ŻYCZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

 

Komendant Główny Policji, w imieniu własnym oraz kierownictwa polskiej Policji, zwraca się do policjantów, policjantek oraz pracownic i pracowników cywilnych przekazując życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.