AUSCHWITZ – BIRKENAU. PODSUMOWANIE ZABEZPIECZENIA UROCZYSTOŚCI PN. „MARSZ ŻYWYCH 2023”

 

18 kwietnia 2023 roku na terenie Oświęcimia i Brzezinki w ramach Dni pamięci o holokauście, odbył się „Marsz Żywych”. Jego uczestnicy  jak co roku przeszli Drogą Śmierci z byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz I do Auschwitz II – Birkenau.  Główne uroczystości odbyły się przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu, który znajduje się pomiędzy ruinami dwóch największych krematoriów. Wzięło w nich udział 40 osób ocalałych z Holokaustu,  prezydent Włoch Sergio Mattarella, a także  około 10 tysięcy uczestników z całego świata, w tym przede wszystkim młodzież żydowska oraz młodzież polska. Uczestnictwo w marszu jest hołdem w imię pamięci o milionach ludzi pomordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych,  a także manifestacją przywiązania do takich wartości, jak godność i równość wszystkich ludzi, tolerancja, prawo każdego człowieka do życia w pokoju.

Zabezpieczenie prewencyjne uroczystości, w której bierze udział tak duża liczba osób z całego świata zawsze stawia przed służbami niezwykle odpowiedzialne zadanie.  Poprzedzone było ono rzetelnym przygotowaniem planów, a następnie koordynacją działań wszystkich służb nad czym czuwał sztab zabezpieczenia.

Oprócz funkcjonariuszy z oświęcimskiej komendy Policji w zabezpieczeniu udział wzięli  policjanci z  KWP Kraków, OPP Kraków, OPP Katowice SPPP Bielsko – Biała, KPP Wadowice, KPP Nowy Targ, KPP Olkusz, KPP Limanowa, KPP Zakopane, KMP Kraków, KMP Tarnów, KMP Nowy Sącz. W zabezpieczeniu brali również udział funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Muzealnej, Służby Ochrony Kolei, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz pracownicy służb ochrony organizatora uroczystości.

Od wczesnych godzin rannych tuż po odprawie do zabezpieczenia policjanci objęli swoje posterunki w wyznaczonych punktach na trasie przejazdu autokarów z uczestnikami oraz na trzykilometrowej trasie przemarszu. Mundurowi błyskawicznie reagowali na występujące utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym, a także byli gotowi podjąć szybkie i zdecydowane działania w przypadku wystąpienia zakłócenia ładu i porządku. Przed uroczystościami policyjni pirotechnicy wraz z psami sprawdzili całą trasę przemarszu oraz miejsca, w których miała odbyć się uroczystość.

Po zakończeniu zabezpieczenia dowódcy podziękowali policjantom oraz wszystkim służbom biorącym udział w działaniach za wielogodzinną służbę oraz włożone zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Podkreślali również, że podjęte przez nich działania były w pełni profesjonalne i przyczyniły się do bezpiecznego przebiegu uroczystości.

źródło: oswiecim.policja.gov.pl