Braterska pomoc


Miłość to rodzaj więzi łączącej ze sobą ludzi. Nie ma silniejszego uczucia, jak to które potrafi przezwyciężyć wszelkie przeciwności. Największą  miłością darzą nas rodzice. Są naszą tratwą na oceanie problemów. Nawet jeśli cały świat się od nas odwróci, to oni zawsze będą nas kochać i wspierać. To historia o ogromnym poświęceniu ojca i matki oraz bezinteresownej, braterskiej pomocy.


Gdy usłyszeliśmy, że córka jednego z naszych kolegów będzie mieć operację, poważnie się zmartwiliśmy. Kiedy dowiedzieliśmy się, że zabieg ten nie jest refundowany i jego koszt to 35 000 złotych złapaliśmy się za głowy. Nasz kolega jest człowiekiem bardzo skromnym, uczynnym i chętnym do pomocy. Od lat zaangażowany w działalność związkową pomagał innym, sam nie chcąc nic w zamian. Latami odkładał na operację córuchny i nie wspomniał o tym nikomu. Nie chciał się żalić, zawracać głowy innym swoimi problemami. On nigdy nie zostawił nas w potrzebie, my również nie mogliśmy zostawić jego. Postanowiliśmy działać i zorganizować koleżeńską zbiórkę, aby chociaż trochę odciążyć kieszeń zatroskanych rodziców. Napędzani pozytywną energią od słów przeszliśmy do czynów- rozesłaliśmy wici po wszystkich kompaniach i plutonach Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. W ciągu tygodnia udało się nam zebrać znaczną kwotę, która została przekazana naszemu przyjacielowi. Nie krył wzruszenia i łamiącym głosem podziękował za okazane wsparcie- nie tylko finansowe, ale również psychiczne.

W imieniu Naszego Kolegi wyrażamy swoją wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się w szlachetną inicjatywę. Bez Was byłoby to niemożliwe. Po raz kolejny pokazaliście, że jesteśmy jedną, wielką, policyjną rodziną. Słowa podziękowania kierujemy do policjantek i policjantów oraz pracowników cywilnych:

Sztabu OPP

I Kompanii OPP

II Kompanii OPP

III Kompanii OPP

IV Kompanii OPP

V Kompanii OPP

Plutonu Wzmocnienia OPP

Pluton Wsparcia Taktycznego OPP

 

 

RAZEM TRZYMAMY LINIĘ!