Co z waloryzacją? Minister odpowiada

 

“Zwracam się z prośba o przedstawienie pisemnej informacji nt. wskaźnika waloryzacji, jakim od dnia 1 stycznia 2023 roku objęte zostaną uposażenia policjantów oraz emerytury i renty policyjne” – pisze do Mariusza Kamińskiego, szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Dodaje też – o czym informował już InfoSecurity24.pl – że oczekiwania środowiska w tym zakresie są duże. Czy rządowi uda się je spełnić?

(…)

Minister Wąsik mówi: Mamy sytuację gospodarczą, która wynika m.in. z wojny w Ukrainie i w związku z tym, możemy sobie pozwolić na nieco mniej, niż jeszcze kilka lat temu. Jestem przekonany, że w tej kwestii uda nam się wśród funkcjonariuszy znaleźć zrozumienie (…) Zawsze będziemy działać tak, by funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb podległych MSWiA szli do pracy z ochotą i otrzymywali godne wynagrodzenie. Dobrze wynagradzane służby pracują lepiej, niż te źle wynagradzane, i to jest oczywiste. Będziemy dążyć do tego, żeby te służby były jak najlepiej opłacane, w miarę dostępnych środków. Zabiegamy o to, by tych środków było jak najwięcej.

 

Czytaj więcej:

https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/policja/co-z-waloryzacja-mundurowych-uposazen-wasik-mozemy-sobie-pozwolic-na-nieco-mniej-niz-jeszcze-kilka-lat-temu