Jest odpowiedź na postulaty NSZZ Policjantów

Postulaty Zarządu Głównego NSZZ Policjantów przyjęte w Pakiecie z dnia 19 czerwca 2023 r. stały się przyczyną i jednocześnie agendą spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy służb podległych resortowi.

Wspólny komunikat pokazuje również i to, że wspólne dla służb mundurowych są też postulaty, które ZG NSZZ Policjantów zawarł w swoim „Pakiecie dla Policji 2023”.

 

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Czytaj więcej:

https://www.gov.pl/web/mswia/wspolny-komunikat-mswia-oraz-zwiazkow-zawodowych-sluzb-podleglych-resortowi