Koniec nazwisk na imiennikach bliski?

W załączniku można zapoznać się z przekazanym przez Biuro Logistyki Policji KGP projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

Projekt dotyczy zastąpienia identyfikatorów imiennych numerem służbowym m.in. podczas działań pododdziałów zwartych. Przypominamy, że NSZZ Policjantów jest autorem tej zmiany.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Załącznik: