OBÓZ SZKOLENIOWY DLA UCZNIÓW KLAS POLICYJNYCH Z UDZIAŁEM POLICJANTÓW Z KPP W LIMANOWEJ I OPP W KRAKOWIE

W minionym tygodniu młodzież z klas policyjnych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku wzięła udział w obozie szkoleniowym w Słopnicach. Podczas czterech dni uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez instruktorów ze służb mundurowych, w tym przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej oraz Oddziału Prewencji Policji z Krakowa.

Klasy policyjne Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku corocznie uczestniczą w kilkudniowych warsztatach, mających obozu treningowo – szkoleniowego. Zajęcia takie odbywają się poza szkołą, są przygodą i zarazem szkoleniem. Elementy wiedzy o funkcjonowaniu Policji, nacisk na doskonalenie sprawności fizycznej oraz wyższej niż przeciętnie dyscypliny podnoszą kompetencje uczniów, wśród których są przyszli kandydaci do służby w Policji. Podczas tegorocznego obozu zajęcia obfitowały w szkolenia z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej oraz instruktorami z Oddziałów Prewencji Policji z Krakowa. Policjanci prowadzili zajęcia z rozpoznawania zagrożeń, technik interwencji, środków przymusu bezpośredniego, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, elementów kryminalistyki oraz zasad ruchu drogowego. Ponadto kadeci doskonalili swoje umiejętności podczas musztry policyjnej. Takie zajęcia mają za zadanie wyposażyć młodego człowieka w wiedzę przydatną każdemu w dorosłym życiu, a zwłaszcza jeśli ktoś myśli o wstąpieniu do służby w Policji.

źródło: Malopolska Policja