Polskie Służby Zmagają się z Agresją Migrantów

Na granicy polsko-białoruskiej dochodzi do coraz poważniejszych incydentów z udziałem migrantów próbujących przedostać się na terytorium Polski. Jak informuje reporterka RMF FM, Magdalena Grajnert, tylko wczoraj (8 czerwca) granicę próbowało przekroczyć 150 osób. Migranci działają w dużych, agresywnych grupach liczących po kilkadziesiąt osób, co potwierdziła rzeczniczka Komendanta Głównego Policji, mł. insp. Katarzyna Nowak.

Niebezpieczne ataki na funkcjonariuszy

Sytuacja na granicy staje się coraz bardziej niebezpieczna. Migranci nie tylko próbują przekroczyć granicę, ale również atakują funkcjonariuszy służb granicznych. Używają do tego kamieni, gałęzi, szklanych przedmiotów, a nawet proc. “Te ataki są bardzo agresywne,” podkreśla mł. insp. Nowak, dodając, że policjanci zmuszeni są do używania środków przymusu bezpośredniego, takich jak ręczne miotacze gazu i pieprzu. W wyniku tych ataków uszkodzone zostały również policyjne radiowozy.

Wizyta Komendanta Głównego Policji i prokuratora krajowego

W odpowiedzi na narastające napięcia na granicy, Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń oraz prokurator krajowy Dariusz Korneluk odbyli wizytę na miejscu. Spotkanie miało na celu omówienie sytuacji i koordynację działań pomiędzy strażą graniczną, wojskiem a policją.

Rzeczniczka Komendy Głównej Policji, mł. insp. Katarzyna Nowak, poinformowała, że Komendant spotka się w sobotę z policjantami, którzy od 4 czerwca pełnią służbę w bezpośredniej bliskości granicy z Białorusią. “Policjanci każdego dnia skutecznie udaremniają próby siłowego nielegalnego przekroczenia granicy przez liczne grupy migrantów,” zaznaczyła rzeczniczka.

Reakcja rządu i Rady Bezpieczeństwa Narodowego

W związku z sytuacją na granicy, w poniedziałek, 10 czerwca, w Białymstoku odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN), zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Podczas posiedzenia omawiane będą kwestie związane z inicjatywą ustawodawczą prezydenta dotyczącą działań organów władzy w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz aktualna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.

Równocześnie, rząd zajmie się projektem uchwały przedłożonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), dotyczącym sytuacji na wschodniej granicy Polski. Decyzje podjęte podczas tych spotkań mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszego zarządzania kryzysem migracyjnym na granicy.

Podsumowanie

Narastająca agresja migrantów na granicy polsko-białoruskiej stawia przed polskimi służbami poważne wyzwania. Funkcjonariusze zmuszeni są do codziennej walki z próbami nielegalnego przekroczenia granicy, często przy użyciu środków przymusu bezpośredniego. Wzmożone działania policyjne oraz koordynacja na szczeblu rządowym i krajowym mają na celu opanowanie tej trudnej sytuacji i zapewnienie bezpieczeństwa na wschodnich granicach Polski.

Tekst na podstawie informacji RMF FM