Młodzi pasjonaci munduru w OPP Kraków

 

Wczoraj (13 października) Oddział Prewencji Policji w Krakowie odwiedziło 36 uczniów – 2 klasy „policyjnej” z Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.
Pobyt uczniów w jednostce podzielony był na kilka bloków tematycznych. W pierwszej części podkom. Norbert Andraszak wygłosił prelekcję na temat służby w Policji, w szczególności w OPP w Krakowie. Jej celem było jeszcze większe zainteresowanie uczniów służbą w Policji. To była również okazja dla uczniów z KEN w Tymbarku o dopytanie prowadzącego o pewne, ogólne aspekty pełnienia służby w Policji i przełamaniu stereotypów na jej temat. Kolejno – dzięki uprzejmości instruktorów z KWP w Krakowie – uczniowie mieli wyjątkową okazję obserwować na żywo test sprawności fizycznej kandydatów do Policji, który jest jednym z etapów złożonego procesu selekcji do służby. Ten etap spotkania wzbudził ogromne zainteresowanie uczniów. W dalszej kolejności policjanci z PW wraz z mł.asp. Łukaszem Orlowem przedstawili i omówili sposób działania najnowszego pojazdu specjalistycznego typu „armatka wodna” – Tajfun IV. mł.asp. Marcin Grochot opisał i zaprezentował podstawowe uzbrojenie policjanta oraz sprzęt typu PZ.
Na koniec szkolenia policjanci kompanii honorowej sierż.szt. Rafał Kasperczyk oraz sierż. Daniel Leonarczyk sprawdzili umiejętności uczniów w zakresie elementów musztry wojskowej.
zdjęcia: OPP Kraków/ Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku/ opis: Norbert A