MSWiA zapewnia, że funkcjonariusze na “Polskim Ładzie” nie stracą

 

 

W dniu dzisiejszym Rafał Jankowski otrzymał pisemne zapewnienie, że policjanci i pozostali funkcjonariusze resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji nie stracą na Polskim Ładzie.

Zapewnienie wiceministra Wąsika, że MSWiA podjęło działania mające na celu zniwelowanie niekorzystnych zmian w tym zakresie, stanowi odpowiedź na wniosek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów skierowany w tej sprawie przed Świętami.

Minister Wąsik w swoim piśmie poinformował, że podjął działania zmierzające do zneutralizowania wpływu zmian, które wraz z Polskim Ładem wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2022 r. Rozwiązanie uchroni wszystkich funkcjonariuszy, których uposażenie netto za rok 2021 nie przekroczy kwoty 130 tys. zł. Przypomnijmy, że funkcjonariusze najniżej uposażeni na Polskim Ładzie zyskają bez dodatkowej ingerencji resortu.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Załącznik: