Nowe pomieszczenie szkoleniowe dla policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie

Na pierwszym piętrze budynku OPP znajduje się pomieszczenie, które kiedyś służyło jako szatnia dla policjantów adaptacji zawodowej. Dzięki staraniom Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie insp. Jarosława Nowaka oraz zaangażowaniu podkom. Roberta Pawlika, a także mł. asp. Marcina Wiklika sala ta otrzymała nowe życie.
Pokój przeszedł gruntowny remont, został wyposażony w wysokiej jakości sprzęt m.in. audiowizualny, który posłuży kolejnym pokoleniom adeptów sztuki policyjnej w doskonaleniu i zdobywaniu wiedzy. Pierwsze szkolenia w nowej sali dydaktycznej ruszyły 31 maja br. Przeszli je najmłodsi stażem policjanci. Instruktorzy – st. asp. Paweł Nowak i mł. asp. Mateusz Mazur – zapoznali młodych funkcjonariuszy z budową i zasadą działania różnych jednostek broni palnej.
Oprac: podkom. Norbert Andraszak