OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI Komendy Wojewódzkiej Policji W KRAKOWIE

 

18 lipca 2022., odbyły się obchody Święta Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie oraz  komisariatów wodnego i autostradowego w Krakowie. Podczas ceremonii, która odbyła się na terenie siedziby Oddziału Prewencji Policji  wybrani policjanci zostali odznaczeni medalami i mianowani na wyższe stopnie.  

W apelu udział wzięli: nadinsp. Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wraz z kierownictwem komendy wojewódzkiej  i wskazanych jednostek oraz funkcjonariusze i pracownicy. Uroczystość uświetnili swoją obecnością:  Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Dyrektor  Monika Kolasa z Biura Wojewody, Pan Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała, Kapelan małopolskiej Policji ks. Łukasz Michalczewski, i inspektor w stanie spoczynku  Krzysztof Bogusławski  – były Dowódca OPP w Krakowie.

Apel rozpoczęło złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę  uroczystości podinsp. Rafała Kanię. Kolejną częścią ceremonii  było podniesienie flagi państwowej i odtworzenie hymnu RP. Następnie  nadeszła najważniejsza chwila wręczenia wyznaczonym policjantom medali, odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie.
Postanowieniem Prezydenta RP, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono 2 policjantów, medalem srebrnym uhonorowano 8 osób, a brązowym 2 funkcjonariuszy. Medale wręczył Wicewojewoda Ryszard Pagacz, któremu podczas dekoracji towarzyszył Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion.
Kolejno w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego Złotą Odznaką Zasłużony Policjant nadaną przez MSWiA odznaczono 1 policjanta, srebrną – 4 funkcjonariuszy, a brązową odznaką Zasłużonego Policjanta – 14 funkcjonariuszy. Odznaczeniami dekorował policjantów Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przy udziale Wicewojewody.  Podczas tego uroczystego apelu uhonorowano także 62 policjantów awansem w stopniu wręczając im akty mianowania.

Następnie, podinsp. Grzegorz Gubała Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego wraz z Wiceprzewodniczącymi: nadkom. Kingą Leszkiewicz i asp. szt. Andrzejem Mruczkiem odznaczyli Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinspektora Michała Ledziona  Złotym Krzyżem Zasługi – za działalność na rzecz Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa małopolskiego. Ponadto odznaczyli ks. Łukasza Michalczewskiego – kapelana małopolskiej Policji  Brązowym Krzyżem Zasługi – za działalność na rzecz Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa małopolskiego. Odznaczono także 4 policjantów i 1 policjanta  w stanie spoczynku Krzyżem Niepodległości,1 policjanta Srebrnym Krzyżem Zasługi  oraz
1 policjanta w stanie spoczynku  Złotą Odznaką Honorową 30-lecia powstania NSZZ Policjantów.

Po ceremonii wyróżnienia  policjantów nadszedł czas na okolicznościowe przemówienia. Jako pierwszy glos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. Generał Ledzion nawiązał do dramatycznej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa,  potem do ochrony granicy Polsko-Białoruskiej.  Generał podziękował  przy tym funkcjonariuszom pionu kryminalnego, pionu ruchu drogowego i policjantom OPP w Krakowie, którzy brali udział w  działaniach zabezpieczających  granice. Następnie odniósł się do udzielanej pomocy uchodźcom z Ukrainy i podkreślił, że  policjanci zdali egzamin z wszystkich tych działań.   Zwrócił się także do policjantów: – Dziękuję wam z całego serca za wkład pracy w realizowanych co dzień ustawowych obowiązkach.  Można na was polegać, działacie w sposób profesjonalny i fachowy. Z ogromną sympatią i  podziwem patrzę na efekty waszej pracy. Chciałbym poprosić was byście pokłonili się również waszym rodzinom które na co dzień wspierają was w trudach służby.  Życzę Wam byście po każdej służbie wracali cali i zdrowi do rodzin, które Was kochają i które na was czekają. Dziękuję nieocenionym pracownikom cywilnym bez których wiele zadań nie bylibyśmy w stanie wykonać. –  Życzę wam wszystkim wszelkiej pomyślności, zdrowia i satysfakcji  z wykonywanych zadań. Bardzo dziękuję – zakończył generał.

Następnie głos zabrał Wicewojewoda Ryszard Pagacz. – Odznaczenia i awanse, które dzisiaj trafiły do funkcjonariuszy, są szczególnym wyrazem wdzięczności i zaufania. Praca w policji to szczególna misja wymagająca nieustającego podnoszenia kwalifikacji, a także przekraczania własnych granic i trwania na posterunku wartości również poza godzinami pracy. Dlatego warto szczególnie dzisiaj przypomnieć o należytym szacunku, jaki winni wszyscy obywatele nosić w sercu dla polskiej Policji – mówił wicewojewoda Ryszard Pagacz, który następnie odczytał  okolicznościowy list wojewody Łukasza Kmity skierowany do policjantów.
– „W codziennej pracy stykacie się z trudnymi i czasem dramatycznymi sytuacjami, które podważają nasze ludzkie pewniki”. Tymi słowami przed ponad dwudziestu laty zwrócił się do Funkcjonariuszy Policji święty Jan Paweł II. Dostrzegając trudy, jakie niesie za sobą ta jakże odpowiedzialna służba, dodał: „Nawet w obliczu najtrudniejszych i najbardziej złożonych sytuacji nie traćcie ufności. (…) Bądźcie gotowi wspierać wszelkimi środkami odważne dzieło budowania sprawiedliwości i pokoju”. Pomimo upływu lat słowa te nie straciły na aktualności. Chcemy na nowo odkryć ich sens w tych dniach, w których w sposób szczególny przywołujemy ważną, odpowiedzialną i dostrzeganą każdego dnia służbę ponad stu tysięcy Policjantek i Policjantów” – napisał Wojewoda w liście skierowanym do uczestników dzisiejszej uroczystości.

Wicemarszałek Łukasz Smółka w swym przemówienia wyraził satysfakcję,  że Samorząd Województwa ma bardzo dobrego partnera.  Nie tylko ze względu na to, że  małopolscy policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, turystów ale także dlatego, że dbają o bezpieczeństwo ruchu drogowego.  Mówię to też jako przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W  2018 roku, w którym  rozpoczynaliśmy współpracę na małopolskich drogach zginęło 223 osoby. Poprzez  wspólną pracę, wspólne działania edukacyjne i ciężką pracę policjantów zmniejszono liczbę tragicznych wypadków. W 2021 roku statystycznie na małopolskich drogach zginęło 144 osoby.  To dalej o 144 osoby za dużo nie mniej jednak ten spadek liczby ofiar na drogach to wynik ciężkiej pracy w Policji z Małopolski – mówił wicemarszałek. Pan Łukasz Smółka podziękował za wykorzystanie środków europejskich nawiązując do projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”, i dziękując pracownikom cywilnym Policji, którzy go koordynowali.  Szanowni państwo przekazuję życzenia w imieniu  pana marszałka Kozłowskiego,  który zapewnia ze swej dalszą współpracę z Policją oczywiście biorąc pod uwagę także aspekt finansowy. Panie generale życzę powodzenia. Myślę, że pan generał jest dumny, że ma tak sprawnie funkcjonujący garnizon.  Dziękuję bardzo – zakończył Wicemarszałek.    

Uroczystość zakończyło złożenie meldunku nadinsp. Michałowi Ledzionowi.

źródło: Malopolska Policja