Małopolskie obchody Święta Policji w Wadowicach. Nadanie sztandaru

 

W tym roku, wojewódzkie obchody Święta Policji dla garnizonu małopolskiego odbyły się w Wadowicach. Przybrały one szczególny charakter, albowiem w tym samym dniu wadowickiej komendzie został nadany sztandar, który w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Podczas uroczystego apelu wręczono także medale i odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

W dzisiejszych (14.07.br.) uroczystościach uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, wraz z przedstawicielami Komendy Głównej Policji, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita z delegacją z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kierownictwo małopolskiej Policji reprezentował  Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion oraz jego I Zastępca insp. Robert Strzelecki i Zastępca insp. Rafał Leśniak.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, dyplomaci, dowódcy i komendanci służb zespolonych Małopolski, przedstawiciele wojska i innych podmiotów współpracujących z Małopolską Policją, w tym szefowie instytucji wymiaru sprawiedliwości naszego regionu. Obecna była także delegacja słowackich policjantów na czele z komendantami  wojewódzkimi  z Żyliny i Preszowa.  Przybyli również  policjanci i pracownicy cywilni małopolskiej Policji oraz przedstawiciele związków zawodowych policjantów  i pracowników cywilnych.

Podczas trwania celebry zgromadzonym towarzyszyła Kompania Honorowa z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i poczty sztandarowe.

Uroczystości na placu Jana Pawła II, poprzedziła msza święta w intencji środowiska policyjnego w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, którą koncelebrował biskup Robert Chrząszcz, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej. Nabożeństwo miało uroczystą oprawę.

Kolejna część ceremonii odbyła się przed Bazyliką na placu Jana Pawła II, gdzie dowódca uroczystości podinsp. Rafał Kania złożył meldunek Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu.

Po przeglądzie pododdziałów i wciągnięciu na maszt flagi państwowej przy dźwiękach hymnu narodowego, głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, serdecznie witając wszystkich gości, którzy przyjęli zaproszenie na obchody dzisiejszych uroczystości. – To wielki honor, że mogę przywitać tak znamienitych gości – powiedział nadinsp. Michał Ledzion.- Dzisiaj szczególnie dziękuję policjantom i pracownikom cywilnym za dobrą służbę – mówił komendant. – Bardzo dziękuję za to, że nie tylko sumiennie wykonywaliście swoje obowiązki służbowe ale także z empatią nieśliście innym pomoc – kontynuował Komendant.  Dziękuję policjantom ruchu drogowego, którzy w tym roku obchodzą swój jubileusz, mogę z pełną świadomością powiedzieć, że małopolska drogówka pozostaje liderem jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, a zwłaszcza pieszym – powiedział Komendant. Pamiętamy także o tych  funkcjonariuszach, którzy służąc ojczyźnie, poświęcili swoje życie, pamiętamy o ich bohaterskich czynach, pamięć o nich nigdy nie zginie – wspomniał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. Życzę Wam wszystkim, aby nie zabrakło Wam nigdy odwagi do patrzenia w przyszłość z nadzieją i optymizmem, aby duma z pełnienia misji na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli stanowiła inspirację do pełnienia dalszej służby – zakończył wystąpienie nadinsp. Michał Ledzion.

Po przemówieniu szefa małopolskiej Policji nastąpiło odczytanie Aktu nadania sztandaru dla komendy Powiatowej Policji w Wadowicach  podpisanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Aktu wręczenia sztandaru. Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia, ceremonię dopełniło symboliczne wbicie w drzewiec sztandaru  18 gwoździ honorowych. Z tej okazji złożono również okolicznościowe wpisy w  księdze pamiątkowej sztandaru.  Kolejnym etapem ceremonii było uroczyste poświęcenie sztandaru przez biskupa Roberta Chrząszcza. Następnie w zastępstwie Przewodniczącego Honorowego Komitetu ufundowania sztandaru – Wicestarosta Wadowicki Beata Smolec, przekazała sztandar w imieniu społeczności ziemi wadowickiej Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi, który następnie wręczył go Komendantowi Powiatowemu Policji w Wadowicach mł. insp. Arkadiuszowi Śniadkowi jako symbol najwyższego uznania i dumy. Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach jest symbolem najwyższych wartości, tradycji, honoru i męstwa. Jego nadanie to wyraz społecznego uznania mieszkańców powiatu wadowickiego za rzetelną oraz odpowiedzialną służbę na rzecz bezpieczeństwa.

Sztandar Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach jest barwy karmazynu polskiego po stronie głównej. Jeden bok płata jest wyszyty w białą skórę, przymocowaną do drzewca 7 gwoździami z białego metalu. Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego. Pod godłem jest umieszczony łukiem napis: „BÓG HONOR OJCZYZNA”. Odwrotna strona sztandaru jest wykonana z tkaniny barwy granatowej. Na stronie odwrotnej płata sztandaru pośrodku umieszczona jest srebrna gwiazda składająca się z ośmiu pęków promieni. W poprzek gwiazdy jest umieszczona rozwinięta wstęga o barwach flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Nad wstęgą pośrodku gwiazdy, umieszczona jest tarcza herbowa Powiatu Wadowickiego. Dookoła gwiazdy jest umieszczona nazwa jednostki – KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WADOWICACH.  W rogach płata sztandaru są umieszczone wieńce laurowo-dębowe.

Kolejnym punktem uroczystości były wręczenie wyznaczonym 32 policjantom z Małopolski odznaczeń i aktów mianowania. Wojewoda Łukasz Kmita odznaczył  8 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych  Medalami za długoletnią służbę przyznanymi przez Prezydenta RP. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wręczył 8 funkcjonariuszom ministerialne odznaczenia  „Zasłużony Policjant”.  Natomiast 16 policjantom wręczono aktów mianowania na wyższe stopnie. Listem pochwalnym wyróżniono 22 funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego i 2 cywilnych pracowników Policji. /Ogółem w tym roku w Małopolsce mianowano: w korpusie oficerów młodszych  140 funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów Policji 1558  policjantów, w korpusie podoficerów Policji – 1001 funkcjonariuszy, w korpusie szeregowych Policji – 76  funkcjonariuszy.  Złotymi medalami za długoletnią służbę, nadawanymi na wniosek ministra spraw wewnętrznych zostało uhonorowanych w Małopolsce 22 policjantów oraz 2 pracowników cywilnych.  Srebrne medale otrzymało 46 policjantów oraz 5 pracowników cywilnych a „brąz” przyznano 13 policjantom i 1 pracownikowi cywilnemu. Złota odznakę „zasłużony policjant” otrzymało 2 policjantów, srebrną 14 funkcjonariuszy a brązową 64./

Podczas uroczystości podinsp. Grzegorz Gubała, przewodniczący NSZZP woj. małopolskiego uhonorował Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę Złotym Krzyżem „Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZP województwa małopolskiego”, doradcę Wojewody Małopolskiego Krzysztofa Durka Srebrnym Krzyżem „Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZP województwa małopolskiego” oraz Marka Ciepłego Członka Zarządu Powiatu Wadowickiego Medalem XXX-lecia Powstania NSZZ Policjantów. Srebrnym Krzyżem „Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZP województwa małopolskiego” odznaczono asp.szt. Artura Kochana, a Złotą Odznaką Honorową NSZZP wyróżniono nadkom. Bogdana Niedbałę.

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który przywitał zgromadzonych: Ogromnie się cieszę, że po 2 latach mam zaszczyt przybyć na wojewódzkie obchody Święta Policji i spotkać się z Wami. Chciałem serdecznie podziękować całemu komitetowi honorowemu fundatorów sztandaru na czele ze Starostą Wadowic za przygotowanie i ufundowanie sztandaru. A Wam, wadowiccy funkcjonariusze i pracownicy cywilni gratuluję tego ogromnego wyrazu uznania od władz i mieszkańców Wadowic, jakim jest przyznanie sztandaru – powiedział Komendant. Za nami dwa, bardzo ciężkie lata.  Był to czas bardzo wytężonej i intensywnej pracy funkcjonariuszy, pozwolę sobie przy tej okazji wspomnieć tylko, że w okresie pandemii wykonaliśmy ogromną ilośc sprawdzeń osób przebywających na kwarantannie, czy udzieliliśmy wsparcia na granicy z Białorusią. Pomimo innych codziennych, rutynowych działań braliście na swoje barki dodatkowe zobowiązania wynikające z tego trudnego czasu. – mówił szef polskich policjantów. Nie sposób nie wspomnieć o sytuacji w Ukrainie. Policjanci okazali Ukraińcom wielkie serce, pomoc i zrozumienie, niejednokrotnie otwierając drzwi do swoich domów. Bardzo Wam za to dziękuję. Szczególnie dziękuję również pracownikom cywilnym za poświęcenie i trud, za codzienne wsparcie funkcjonariuszy. Wiem, że Wasza służba jest ciężka i wymagająca odpowiedzialności i zrozumienia. 67 procent społeczeństwa pozytywnie ocenia pracę funkcjonariuszy, a 97 procent społeczeństwa czuje się bezpiecznie w okolicach swojego miejsca zamieszkania – to Wasza wielka zasługa- kontynuował gen. insp. Szymczyk. Jednocześnie, przypominając zdarzenie sprzed kilku dni, do którego doszło w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie, gdzie brutalnie został zaatakowany policjant – co jest przykładem  jak niebezpieczna jest policyjna służba. Na zakończenie przemówienia komendant główny  pogratulował wszystkim odznaczonym i mianowanym, życząc dalszych sukcesów w służbie.

Po przemówieniu Komendanta Głównego Policji głos zabrał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, który powitał gości zgromadzonych z okazji Święta Policji.  Gromadzą nas w Wadowicach małopolskie obchody Święta Policji. 24 lipca 1919 roku została uchwalona ustawa o Policji Państwowej, zgodnie z jej postanowieniami Policja ma zapewniać ochronę bezpieczeństwa i chronić przestrzegania prawa – mówił Wojewoda. Uroczystość nadania sztandaru to podniosła chwila dla mieszkańców Wadowic i wszystkich Małopolan. Bóg-Honor-Ojczyzna – to najważniejsze przesłanie sztandaru, niech ta chorągiew będzie dla Was symbolem jedności w służbie Rzeczypospolitej i  niech przypomina Wam o tej ważnej misji, która pełnicie każdego dnia – kontynuował Łukasz Kmita. Dzisiejsze święto to także okazja aby ze szczerego serca Wam podziękować za podejmowane wysiłki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Małopolski i gościom przybywającym do naszego województwa – podkreślił Wojewoda. Poprzez nowe inwestycje, otwieranie nowych posterunków i komisariatów policji, mogę z całą pewnością  powiedzieć, że Polska Policja wyrasta na najlepszą formację w Europie. Składam Wam jeszcze raz serdeczne podziękowania za Waszą służbę  i życzę Wam, aby każdy z Was czuł satysfakcję i dumę z noszenia policyjnego munduru. – zakończył Wojewoda Małopolski.

Kolejno wystąpiła pani Beata Smolec, Wicestarosta Wadowicki, która wyraziła zadowolenie, że dzisiejsze uroczystości odbywają się właśnie w Wadowicach. Bardzo się cieszę, że to święto odbywa się w Wadowicach i jest połączone z nadaniem sztandaru komendzie Powiatowej  Policji. Dzisiejszy dzień to takie umocnienie więzi Policji z mieszkańcami regionu, gdyż wręczenie sztandaru to najważniejsze wydarzenie w historii każdej jednostki. Sztandar jest symbolem tradycji i męstwa. To podziękowanie za służbę na rzecz bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców. Życzę wadowickim policjantom aby sztandar każdego dnia towarzyszył im w codziennej służbie.  Pani Wicestarosta zwróciła się także ze słowami podziękowań do małopolskich policjantów- Chciałam podziękować za codzienny trud w wykonywaniu obowiązków na rzecz bezpieczeństwa Małopolski. Z dumą obserwuję, jak Wasza codzienna służba przekłada się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.  Serdecznie gratuluję wszystkim odznaczonym i awansowanym.  Słowa podziękowania kieruję także do Waszych rodzin które są dla Was ostoją w tej ciężkiej służbie.

Na zakończenie głos zabrał Konsul Generalny Ukrainy Wiaczesław Wojnarowsky, który podziękował za możliwość uczestniczenia w dzisiejszych uroczystościach. Mam ogromny zaszczyt uczestniczyć w tej Waszej uroczystości. Dziękuję za wszystkie modlitwy i życzenia pokoju dla mojej ojczyzny.  W tym trudnym czasie, gdy Ukraina walczy, czujemy wsparcie od polskich braci. To wsparcie bezprecedensowe w skali ogólnoświatowej. Dziękuję za serce i profesjonalizm funkcjonariuszy.  Nie wyobrażam sobie funkcjonowania naszej placówki w Krakowie bez pomocy waszych policjantów

Oficjalną część obchodów zakończył pokaz w wykonaniu Orkiestry reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz defilada pododdziałów Policji.

Uroczystości związane z obchodami Święta Policji i wręczeniem sztandaru to nie wszystko, co dzisiaj działo się na wadowickim Rynku. W trakcie obchodów mieszkańcy powiatu i wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w policyjnym pikniku edukacyjno-profilaktycznym. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach prezentowali m.in. radiowozy i służbowe motocykle. Można było z bliska zobaczyć sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie.  Nie zabrakło również policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie, którzy prezentowali „’Tura” – służbowy pojazd do zadań specjalnych oraz pojazd – platformę szturmową. Na przygotowanych stanowiskach profilaktycznych  mundurowi prezentowali materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa oraz informowali o procesie rekrutacji do służby w Policji. Przekazywali również informacje odnośnie bezpieczeństwa na drodze. W wydarzeniu tym wziął także udział Wawel Truck – interaktywna ciężarówka pełna interaktywnych gier i aplikacji jak również słodkości.

Organizacja uroczystości była możliwa dzięki współpracy z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Krakowie, Zarządem Terenowym NSZZ Policjantów  w Wadowicach, Starostą Wadowickim, Burmistrzem Wadowic, stowarzyszeniom IPA w Wadowicach i IPA w Kalwarii Zebrzydowskiej.

źródło: Malopolska Policja