Oddział Prewencji Policji w Krakowie podczas Marszu Niepodległości w Warszawie

W dniach 09-12 listopada funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, wraz z innymi siłami policyjnymi z kraju, aktywnie wspierali Stołeczną Policję podczas zabezpieczania obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Obecność i współpraca z innymi jednostkami były kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas Marszu Niepodległości.

Dzięki wytężonej pracy wszystkich służb Marsz Niepodległości przebiegał spokojnie i bez większych incydentów. Policjanci, wykazując profesjonalizm i gotowość do działań, skutecznie pełnili służbę porządkową, dbając o bezpieczeństwo uczestników oraz utrzymanie porządku publicznego. Wspólny wysiłek policjantów z Warszawy, Krakowa i innych regionów Polski przyczynił się do pomyślnego przebiegu uroczystości związanych z Narodowym Świętem Niepodległości.

Podkreślenie roli wszystkich służb podczas tego wydarzenia jest istotne, gdyż ich działania miały kluczowe znaczenie dla utrzymania porządku publicznego, ochrony uczestników oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Wspólna służba policjantów z różnych jednostek to doskonały przykład skutecznej koordynacji działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas ważnych wydarzeń narodowych.

zdjecia: Paweł K