OŚWIADCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

W związku ze skandalicznymi wypowiedziami Pana Bartłomieja Sienkiewicza, posła na Sejm RP w jednym z programów telewizyjnych, naruszającymi dobre imię polskich policjantów i honor całej formacji, podjąłem decyzję o skierowaniu przeciw byłemu ministrowi spraw wewnętrznych pozwu cywilnego za naruszenie dobrego imienia Policji z żądaniem przeprosin i zapłaty 100 tysięcy złotych na wskazany cel społeczny dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

W dniu 7 września 2021 roku w programie Pani Moniki Olejnik „Kropka nad i” w telewizji TVN24, Poseł na Sejm RP Pan Bartłomiej Sienkiewicz komentował zdarzenia z udziałem funkcjonariuszy Policji, do jakich doszło na przełomie lipca i sierpnia na Dolnym Śląsku. Odnosząc się do wydarzeń z Lubina i Wrocławia, kategorycznie i przesądzająco, kilkukrotnie oskarżył Policję o „zabijanie ludzi”. Stwierdził między innymi, że: „Policja tych ludzi zabiła”, „przyjeżdżają ludzie, którzy nie tylko go nie ratują, ale zabijają”, „sprawowanie władzy zaczyna obfitować w zabójstwa policjantów na ludziach”.

Wypowiedzi te są niedopuszczalne i nie mogły pozostać bez stanowczej reakcji Komendanta Głównego Policji, przełożonego wszystkich policjantów. Szczególnie bulwersujący jest fakt, że słowa te padły z ust osoby, która w przeszłości kierowała resortem spraw wewnętrznych i miała realny wpływ na funkcjonowanie Policji w tym jej wyposażenia czy system szkoleń policjantów.

Każde zdarzenie, a zwłaszcza zdarzenie skutkujące śmiercią człowieka musi być analizowane, wyjaśniane i oceniane w sposób indywidualny, a z formułowaniem kategorycznych wyroków należy powstrzymać się do momentu zakończenia postępowań i ustaleń niezależnych od Policji organów, w tym zwłaszcza Prokuratury i Sądu.

We wszystkich sprawach, do których w audycji telewizyjnej odnosił się Pan poseł Sienkiewicz, natychmiast zostały wszczęte postępowania zarówno przez niezależną od Policji Prokuraturę, jak i postępowania wewnętrzne.

Intencją Policji jest pełne i rzetelne wyjaśnienie wszystkich zdarzeń. Z wyrokami i komentarzami, należy jednak poczekać do zakończenia trwających postępowań. Na tym etapie należy przypomnieć, że:

  • w sprawie wydarzeń w Lubinie sekcja zwłok wykazała, wbrew twierdzeniom pełnomocnika rodziny, że w wyniku stosowania środków przymusu bezpośredniego nie doszło do uszkodzeń krtani zmarłego, a upublicznione badania toksykologiczne wykazały, że przyczyną śmierci mogły być narkotyki ujawnione w organizmie zmarłego w ilościach toksycznych.
  • w sprawie zdarzenia na wrocławskim Psim Polu, po zapoznaniu się z nagraniem oraz zeznaniami świadków, Prokurator w publicznej wypowiedzi potwierdził zasadność interwencji. Agresywny mężczyzna, najprawdopodobniej pod silnym wpływem środków odurzających, uzbrojony był w 20 centymetrowy nóż, a funkcjonariusze interweniowali z narażeniem zdrowia i życia. Nie potwierdzono w żaden sposób związku śmierci osoby z interwencją policjantów.
  • w sprawie związanej ze śmiercią na terenie Izby Wytrzeźwień we Wrocławiu natychmiast wszczęto czynności wyjaśniające, które m. in. w oparciu o analizę nagrania monitoringu z miejsca zdarzenia, zakończyły się wnioskami o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec czterech funkcjonariuszy, wobec dwóch z nich skutkujące zwolnieniem ze służby. Postępowania te toczą się równolegle do postępowania prokuratorskiego, które powinno bezspornie ustalić przyczynę śmierci obywatela Ukrainy na Izbie Wytrzeźwień.

W każdej z tych spraw poleciłem zbadanie przez doświadczonych oficerów Biura Kontroli KGP wszystkich okoliczności związanych z podejmowanymi czynnościami, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy pod kątem stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz reakcji bezpośrednich przełożonych oraz wyższych przełożonych na te zdarzenia.

Jako Komendant Główny Policji nigdy nie zgodzę się na wydawanie wyroków na policjantów przed zakończeniem postępowania, jak również na przenoszenie jednostkowych sytuacji na generalne oceny całej podległej mi formacji. Stanowczo będę się także sprzeciwiał nieodpowiedzialnym i nieprawdziwym opiniom i ocenom formułowanym przez uczestników życia społeczno-politycznego. Dlatego też zawsze będę  domagał się przeprosin, a w tym konkretnym przypadku z uwagi na skalę pomówienia także wpłaty odszkodowania na cel społeczny.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław Szymczyk

źródło: policja.pl