PILNE – NSZZ Policjantów zaostrza swoje działania w sprawie waloryzacji uposażeń

 

Dotychczasowe zapowiedzi Rządu w sprawie wysokości przyszłorocznej waloryzacji wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej a także waloryzacji rent i emerytur zaostrzyły niepokoje w służbach mundurowych.

Z informacji potwierdzonych zarówno zapowiedziami, jak i konkretnymi działaniami ze strony policjantów, którzy przekroczyli już pierwszy próg emerytalny (15 lat służby) wynika, że przyszły rok może się okazać rekordowym pod względem liczby odejść na emeryturę.

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów postanowiło wystąpić do Prezesa Rady Ministrów z pilnym wnioskiem o podjęcie działań mających zapobiec sytuacji, którą już kilka miesięcy temu okrzyknięto „kadrowym armagedonem”.

Jeśli odpowiedź Premiera będzie negatywna albo w jej udzieleniu nastąpi nieuzasadniona zwłoka, NSZZ Policjantów podejmie działania w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wykorzystanie tej procedury w przypadku nieosiągnięcia porozumienia doprowadzić może do powtórki scenariusza z roku 2018.

Poniżej zamieszczamy wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów