W HOŁDZIE POMORDOWANYM POLICJANTOM

 

24 lipca 2020 roku na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przedstawiciele NSZZ Pracowników Policji oraz NSZZ Policjantów złożyli wieniec przed Krzyżem Martyrologicznym i Obeliskiem  w hołdzie pomordowanym policjantom II RP.

W tym szczególnym dla wszystkich policjantów dniu Święta Policji Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji Justyna Skiba oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała złożyli wspólny wieniec przed Krzyżem Martyrologicznym i Obeliskiem znajdującymi się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W miejscu powstałym w hołdzie funkcjonariuszom Policji Państwowej, którzy byli jeńcami obozu w Ostaszkowie, Katyniu, Twerze, Miednoje i zostali zamordowani przez NKWD w 1940 roku. Niech ten symboliczny wieniec będzie wyrazem szacunku i pamięci o poprzednikach, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli to, co mieli najcenniejsze – własne życie.