podkom. Norbert Andraszak uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych


14 listopada br. specjalista zespołu szkolenia Oddziału Prewencji Policji w Krakowie podkom. Norbert Andraszak, obronił rozprawę doktorską pt. “Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zaangażowaniem w organizację na przykładzie pracowników policji”.


14 listopada 2022 r. w Akademia WSB – WSB University podkom. Norbert Andraszak bronił rozprawy doktorskiej zatytułowanej: Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zaangażowaniem w organizację na przykładzie pracowników policji, która została napisana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Adamskiej-Chudzińskiej, prof. UEK.

Proces związany z pisaniem rozprawy doktorskiej zajął mu w sumie 5 lat, a sama obrona trwała ok. 3 godzin i zakończyła się pozytywnie – został mu nadany stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Pod linkiem: https://wsb.edu.pl/…/postepo…/obrony-rozpraw-doktorskich znajduje się autoreferat jego pracy, recenzje oraz  krótkie streszczenie.

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów OPP i SPKP składa najserdeczniejsze życzenia,  dalszych sukcesów na drodze naukowej i zawodowej.