Ratowanie Życia jest Priorytetem – Funkcjonariusze i Pracownicy Policji Doskonalą Umiejętności z Pierwszej Pomocy i AED

W dniach 12 października i 19 października bieżącego roku Zespół Medyczny Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przeprowadził intensywne szkolenie z pierwszej pomocy dla policjantów sztabu oraz pracowników OPP.  W ciągu dwóch dni szkoleniowych zespół medyczny, w którego skład wchodzą st. asp. Dominik Kaleta oraz st. sierż. Piotr Król przeszkolił 42 uczestników.

Szkolenie było ukierunkowane na najważniejsze zagadnienia pierwszej pomocy, koncentrując się szczególnie na ratowaniu życia w sytuacjach nagłych. Główne tematy obejmowały techniki resuscytacji krążeniowo — oddechowej, zwłaszcza nagłego zatrzymania krążenia, oraz postępowanie w przypadku zadławienia się — zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Podczas szkolenia dużą uwagę poświęcono także używaniu Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych, czyli AED. Te zaawansowane urządzenia stanowią kluczowy element w ratowaniu życia podczas nagłego zatrzymania krążenia. Uczestnicy szkolenia zdobyli niezbędne umiejętności w obszarze korzystania z AED, co może czynić znaczącą różnicę w decydującym momencie. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy nauczyli się, jak szybko i skutecznie przygotować pacjenta do użycia AED, jak prawidłowo umieścić elektrody na ciele pacjenta oraz jak bezpiecznie używać urządzenia, aby dostarczyć odpowiedniej ilości energii elektrycznej do serca. W sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, każda sekunda jest cenna, a natychmiastowe użycie AED może zwiększyć szanse na przeżycie pacjenta.

W trakcie tych dwóch intensywnych dni, uczestnicy nie tylko poszerzali swoją wiedzę, ale także zyskiwali pewność siebie w działaniach pierwszej pomocy. Oprócz nauki technik ratujących życie podkreślano również znaczenie szybkiej reakcji i spokoju w sytuacjach stresujących, które są często spotykane podczas udzielania pierwszej pomocy.

Działania Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji w Krakowie są doskonałym przykładem zaangażowania służb w rozwijanie swoich umiejętności w obszarze pierwszej pomocy. Ich wysiłki mają bezpośredni wpływ na społeczność, tworząc środowisko, które jest bardziej świadome, przygotowane i gotowe pomagać w sytuacjach kryzysowych.