Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 marca 2021′ w sprawie nowych obostrzeń

 

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii opublikowano jeszcze w czwartek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Zmiany dotyczą handlu, działalności salonów fryzjerskich usług hotelowych oraz zgromadzeń.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 25 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii