ŚLUBOWANIE 49 NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW

Podczas trzeciego przyjęcia do służby w tym roku, 14 czerwca br., garnizon małopolski zasiliło 49 nowych policjantów, w tym 8 kobiet. 21 czerwca br. w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się ich uroczyste ślubowanie.

Wśród zaproszonych gości byli Wojewoda Małopolski, Łukasz Kmita, doradca wojewody, Krzysztof Durek, dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Monika Kolasa, przedstawiciele policyjnego związku zawodowego, a także rodziny nowo przyjętych funkcjonariuszy. Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego KWP w Krakowie i zdania meldunku  Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę uroczystości mł. insp. Zbigniewa Woszczka.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Każdemu z nich  komendant wręczył legitymacje służbowe, a wojewoda Łukasz Kmita wręczył ślubującym zasady etyki zawodowej. Wspólnie pogratulowali nowo przyjętym funkcjonariuszom wyboru zawodu.
Po części ceremonialnej głos zabrał nadinsp. Michał Ledzion. Przywitał wszystkich zgromadzonych gości, a w szczególności rodziny nowych policjantów. Następnie zwrócił się do ślubujących funkcjonariuszy.
Podjęliście bardzo poważne wyzwanie, składając dzisiaj rotę ślubowania, zobowiązaliście się dbać o bezpieczeństwo i porządek prawny na terenie Małopolski. To jest wyjątkowe wyzwanie i wyjątkowe poświęcenie, któremu należy się oddać. Pomoc drugiemu człowiekowi i dbanie o bezpieczeństwo państwa jest ogromnym wyróżnieniem  – powiedział Komendant Ledzion. Przed Wami długa droga, którą poświęćcie na rzetelną naukę, na zdobycie wiedzy. Zadaniem policjanta jest zrealizować swoje obowiązki i szczęśliwie wrócić do jednostki i do swoich rodzin, dlatego w tym miejscu szczególnie dziękuję rodzinom funkcjonariuszy, że wychowali tak wspaniałych ludzi i proszę o to, aby wspierali Was w codziennej służbie – zakończył przemówienie Komendant.
Następnie głos zabrał wojewoda. Ślubowania nowych funkcjonariuszy są najważniejszym wydarzeniem, które jest wpisane w mój kalendarz, bo to młodzi ludzie wstępują do formacji, która dba o bezpieczeństwo Małopolan. Słowa wypowiedzianej dzisiaj przez Was roty ślubowania to wyraz szacunku i powagi dla podejmowanej służby. Służby, niezwykle wymagającej, odpowiedzialnej, ale przynoszącej poczucie satysfakcji i dobrze wypełnionego zadania.- mówił wojewoda.
Bardzo mnie cieszy, że Policja w Małopolsce jest bardzo wysoko  oceniana, zarówno mieszkańcy jak i goście czują się tutaj bardzo bezpiecznie – powiedział Łukasz Kmita.
Rodzinom nowych funkcjonariuszy składam słowa podziękowania, że wychowali tak odpowiedzialnych i gotowych na poświęcenia młodych ludzi. Mieć w domu policjanta to zaszczyt, dlatego wspierajcie ich, bo będą tego wsparcia bardzo potrzebowali.– zakończył przemówienie wojewoda.
Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji.

źródło: Malopolska Policja