STANOWCZE NIE ! – DLA ATAKU NA MAŁOPOLSKICH POLICJANTÓW.

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego stanowczo sprzeciwia się ukazywaniu w złym świetle pracy małopolskich policjantów.

Odnosząc się do interwencji podjętej przez policjantów w krakowskim szpitalu, wobec Pani Joanny podkreślamy, że funkcjonariusze podjęli działania zgodnie z obowiązującymi procedurami, a czynności zostały zainicjowane na poważne zgłoszenie lekarza psychiatry wobec realnego zagrożenia zdrowia i życia osoby.

Jako Przedstawiciele Niezależnego Związku Zawodowego Małopolskich Policjantów stanowczo sprzeciwiamy się, aby dla wywołania sensacji i niepotrzebnych negatywnych nastrojów społecznych media jak również politycy wykorzystywali chorobę osoby w tym wypadku Pani Joanny poprzez niesprawiedliwe, nieuprawnione, stronnicze i nierzetelne przedstawianie pracy policjantów.

Niezaprzeczalnym faktem jest, że na telefoniczne zgłoszenie lekarza do Centrum Powiadamiania Ratowniczego próby samobójczej osoby Pani Joanny policjanci podjęli niezwłoczne działania w celu zapobieżeniu tragedii osoby będącej w takim stanie i manifestującej chęć odebrania sobie życia.

Z ustalonych okoliczności wynikało, że Pani Joanna przekazała, iż nabyła za pośrednictwem Internetu – medykamentów (środków poronnych), a którymi nielegalny obrót na terenie naszego kraju jest zabroniony i stanowi przestępstwo.

Policjanci będący zobowiązanymi do niezwłocznego zabezpieczenia śladów przestępstwa (elektronicznych) przed ich zatarciem zgodnie z prawem podjęli decyzję o zabezpieczeniu laptopa i smartfonu. Jak wiadomo, w dzisiejszych czasach telefon nie służy tylko do dzwonienia, ale jest zaawansowanym urządzeniem medialnym, za pośrednictwem którego można dokonywać zakupów, rezerwacji, płatności itp. W związku, z czym działania policjantów były uzasadnione.

Przedstawianie przez media tej sytuacji jakoby policjanci łamali prawo, jest niezrozumiałe i nie najlepiej świadczy nie tylko o znajomości obowiązującego prawa w Polsce, ale przede wszystkim o bardzo słabej rzetelności dziennikarskiej.

Mając na uwadze ochronę dobrego imienia policjantów, jeszcze raz podkreślamy, że sprzeciwiamy się nieuprawnionej nagonce medialnej na polskich policjantów i nakręcaniu przez dziennikarzy spirali nienawiści ukierunkowanej w działania polskich policjantów.

W tej sprawie Zarząd Wojewódzki NSZZP woj. małopolskiego podziela stanowisko Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka i oświadcza, że stoi murem za funkcjonariuszami policji podejmującymi działania zgodnie z prawem i na podstawie prawa.

Oświadczamy, że policjanci – członkowie NSZZ Policjantów woj. małopolskiego oraz Funduszu Ochrony Prawnej zostaną objęci ochroną prawną jak również Zarząd Wojewódzki pokryje pełne wydatki zastępstwa procesowego związanego z ochroną policjantów podejmujących interwencje.

źródło: nszzp-malopolska.pl

Link do briefingu prasowego Komendanta Głównego Policji:

Briefing prasowy z udziałem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka – Policja.pl – Portal polskiej Policji