Superustawa skierowana do Senatu RP

 

Sejm uchwalił w piątek ustawę o wsparciu służb mundurowych nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej. Proponowane przepisy zakładają wprowadzenie m.in. dwustopniowych dodatków motywacyjnych. Za głosowało 440 posłów, przeciw – 3. – informuje portal forsal.pl w artykule zatytułowanym: “Dwustopniowe dodatki motywacyjne dla służb mundurowych. Sejm uchwalił ustawę”.

Przyjęcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych oraz SW poparło 440 posłów. Przeciwko zagłosowało troje posłów: Ewa Filipiak, Kazimierz Matuszny, Marek Polak. Nikt się nie wstrzymał.

Proponowane przepisy zakładają wprowadzenie m.in. dwustopniowych dodatków motywacyjnych. Zgodnie z rządową propozycją funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, który zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny.

Oprócz wprowadzenia dodatków motywacyjnych – zgodnie z rządową propozycją – funkcjonariuszowi będzie przysługiwać również zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone.

Projekt reguluje również kwestię ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy – za wiek, staż i trudne warunki służby, a także proponuje wprowadzenie przejrzystych zasad i procedur prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.

Etap Legislacyjny: ustawa skierowana do Senatu

źródło: https://nszzp.pl/