UROCZYSTE ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW

 

Dziś na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie 60 przyjętych do służby policjantów złożyło uroczyste ślubowanie. Po  przeszkoleniu zasilą oni  szeregi małopolskiej Policji. To już drugie ślubowanie policjantów w Małopolsce tym roku – w marcu do służby wstąpiło 50 funkcjonariuszy.

20 lipca br. na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, przy ul. Łokietka odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Słowa policyjnej roty wypowiedziało 60 funkcjonariuszy, w tym 8 kobiet. Komendant Wojewódzki Policji inspektor Roman Kuster wręczył młodym adeptom sztuki policyjnej legitymacje policyjne, a Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, który był gościem uroczystości – zasady etyki zawodowej. W uroczystym apelu wzięli udział także: Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie insp. Jarosław Nowak, Komendanci Powiatowi i Miejscy Policji, Naczelnicy Wydziałów KWP w Krakowie oraz kapelan małopolskich policjantów ksiądz dr Paweł Mielecki.

Komendant Roman Kuster w swym przemówieniu skierowanym do ślubujących zaznaczył, że tej instytucji nie się służyć bez poświęcenia, ale też pomoc innym przynosi wiele satysfakcji.  Służba nie kończy się po ośmiu godzinach, jeśli ściągniecie mundur to w sercu nadal go będziecie nosić – mówił komendant. Młodym policjantom życzył szczęścia w służbie.
Natomiast Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik wspominał, że garnizon małopolski spełnia swe zadania wzorowo a nowym adeptom sztuki policyjnej życzył powodzenia w najbliższych miesiącach zdobywania nowych szlifów a później aktywnej służby na rzecz Małopolski.
Również kapelan małopolskich policjantów ksiądz dr Paweł Mielecki skierował słowa do nowych funkcjonariuszy.  Zwrócił uwagę, warto robić rzeczy w swoim życiu nie dlatego, że to się opłaca ale dlatego że to jest potrzebne dla człowieka, dla otoczenia, dla  ojczyzny. Życzył policjantom  „aby kręgosłup wartości, na których się opierają nigdy się nie złamał”, poprosił też by ich rodziny modliły się za nich. Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji.

źródło: małopolska Policja