UROCZYSTE ZŁOŻENIE WIEŃCÓW W MIEJSCACH PAMIĘCI

 

Dziś obchodzimy 82. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Na przełomie kwietnia i maja 1940 r. decyzją Józefa Stalina, NKWD zamordowało około 22 tysięcy polskich obywateli, w tym ponad 6 tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej. Mord, przez lata był trzymany w tajemnicy przez władze radzieckie. Egzekucje były prowadzone w ścisłej tajemnicy – ofiary pochowano w masowych grobach m.in. w Katyniu i Miednoje. Zbrodnia Katyńska jest dziś jawnie uznawana za ludobójstwo, zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciwko ludzkości.

Dzisiaj, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, nadinsp. Michał Ledzion wraz Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą oraz w asyście ks. kapelana Łukasza  Michalczewskiego złożył kwiaty i zapalił znicz pamięci przed  Obeliskiem poświęconym funkcjonariuszom Policji Państwowej – jeńców  obozu w Ostaszkowie, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku, oddając w ten sposób hołd pomordowanym i poległym na służbie Policjantom. Przy obelisku została wystawiona warta przez policjantów z kompanii honorowej Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

Nadinsp. Michał Ledzion złożył również wiązanki kwiatów przed tablicą upamiętniającą patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, podinspektora Ludwika Drożańskiego, który pełnił funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie w latach 1936 – 1939, a w 1944 r. został rozstrzelany przez Gestapo na krakowskich Krzemionkach.

Kwiaty złożono także  na Krzemionkach przed Obeliskiem upamiętniającym egzekucję 40 „granatowych policjantów” – żołnierzy AK rozstrzelanych przez Niemców na przełomie lat 1943-44.

źródło: malopolska Policja