POWOŁANIA NA STANOWISKA ZASTĘPCÓW KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W KRAKOWIE

Z dniem 20 marca 2023 r. inspektor Piotr Morajko został powołany na I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, natomiast inspektor Tomasz Drożdżak został powołany na Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Na nowe stanowiska wprowadził ich Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion.

23 marca  2023 r. w siedzibie KWP w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka, z okazji formalnego powołania na stanowiska zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.  I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie został Piotr Morajko, dotychczasowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Inspektor Piotr Morajko nadal będzie nadzorował pion prewencji garnizonu małopolskiego. Jednocześnie, Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie został  inspektor Tomasz Drożdżak, dotychczas piastujący  funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie. Inspektor Tomasz Drożdżak będzie nadzorował pion kryminalny garnizonu małopolskiej Policji.
Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego KWP w Krakowie i zdania meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę uroczystości podkom. Rafała Tobołę.
W uroczystości uczestniczyło kierownictwo małopolskiego garnizonu Policji jak również kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a także wojewoda małopolski Łukasz Kmita, przedstawiciele służb mundurowych (wojsko, straż), oraz wymiaru sprawiedliwości (sądy i prokuratura) i przedstawiciele  związków zawodowych policji.
Na wstępie naczelnik  Wydziału Kadr KWP w Krakowie odczytała rozkaz personalny dotyczący powołania insp. Piotra Morajki na stanowisko I Zastępcy  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Kolejny rozkaz personalny dotyczył powołania  inspektora Tomasza Drożdżaka na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
Następnie nadinsp. Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przywitał wszystkich zgromadzonych. Komendant wojewódzki podziękował insp. Morajce za dotychczasową profesjonalną i pełną poświęcenia służbę na stanowisku zastępcy i życzył mu dalszych sukcesów jako jego I Zastępca.  Nadinsp. Michał Ledzion zwrócił się również ze słowami podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia w służbie do inspektora Tomasza Drożdżaka, któremu gratulował doświadczenia oraz profesjonalizmu w działaniu na rzecz bezpieczeństwa oraz życzył dalszej pomyślności w pełnieniu funkcji zastępcy szefa małopolskich policjantów. Życzył także zastępcom wytrwałości w realizacji zadań i zaangażowania w służbie, aby małopolska policja była nadal liderem wśród garnizonów w Polsce.
Następnie głos zabrał wojewoda. Przywitał się ze zgromadzonymi gośćmi, pogratulował awansu i życzył dalszych sukcesów zawodowych. Podkreślił, że garnizon małopolski znany jest z tego, że działa  sprawnie i skutecznie, że zapewnia bezpieczeństwo Małopolanom, i że wybór nowych zastępców tylko będzie oznaczał kontynuację tych działań.
Na koniec głos zabrali inspektor Piotr Morajko i inspektor Tomasz Drożdżak, przywitał się ze zgromadzonymi i podziękowali  nadinspektorowi Michałowi Ledzionowi za kredyt zaufania i zapewnili, że dołożą wszelkich starań aby zapewnić wysokie bezpieczeństwo w garnizonie małopolskim.

źródło: Malopolska Policja